🔹 ۱- خوش اخلاقی نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: هرجا که هستی از خدا بترس و بعد از ارتکاب گناه، کار نیک انجام بده تا آن را از بین ببرد و با مردم به نیکی رفتار کن. 🔸۲- پوشاندن عیوب در حدیثی پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: هر کس عیوب مسلمانی […]

🔹 ۱- خوش اخلاقی
نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: هرجا که هستی از خدا بترس و بعد از ارتکاب گناه، کار نیک انجام بده تا آن را از بین ببرد و با مردم به نیکی رفتار کن.

🔸۲- پوشاندن عیوب
در حدیثی پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: هر کس عیوب مسلمانی را بپوشاند، خداوند در قیامت (لغزش‌های) او را می‌پوشاند.

🔹 ۳- همنشینی با نیکوکاران
نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده‌اند: جز با مؤمن همنشینی نکن.

🔸 ۴- دوری گزیدن از همنشینی با بدکاران
الله متعال می فرماید: ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف: ۲۸].
و از کسی که دلش را از یاد خویش غافل داشته‌ایم، و در پی هوی و هوس خویش است و کارش تباه است، پیروی مکن‌

🔹 ۵- در هم نشینی حیا را مدنظر داشتن
پیامبر اکرم-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده‌اند: حیا بخشی از ایمان است.

🔸 ۶- گشاده رو بودن
رسول‌خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده‌اند: تبسم تو در چهره برادرت، برایت صدقه است.

🔹 ۷- خلاف وعده نکردن:
نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده‌اند:
منافق سه علامت دارد یکی اینکه وقتی حرف زند، دروغ گوید، چون وعده دهد خلاف کند و بدو امانتی سپرد شود، خیانت ورزد.

🔸 ۸- برطرف کردن نیازها
نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموه‌اند: دوست داشتنی‌ترین انسان نزد خداوند کسی است که به دیگران بیشترین خیر را برساند.

🔹 ۹- به دیدار یکدیگر رفتن و جویای حال هم شدن
پیامبر‌خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: مردی، برادری در یک روستا داشت و به دیدار او رفت. خداوند فرشته‌ای را بر سر راه او گمارد. وقتی آن مرد به فرشته رسید. فرشته از او پرسید: کجا می‌روی؟ مرد پاسخ داد: برادری در این روستا دارم و اینک قصد دیدار او کرده‌ام. فرشته پرسید: آیا در حق تو خوبی کرده که به دیدارش می‌روی؟ مرد پاسخ داد: نه. او را فقط بخاطر خدا دوست دارم. فرشته گفت: مرا خدا فرستاده تا به تو بگویم؛ همانطور که تو برادرت را بخاطر خدا دوست داری، خداوند نیز تو را دوست دارد.

🔸 ۱۰- دفاع کردن از یکدیگر
نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده‌اند: هر کس از آبروی برادرش دفاع کند، خداوند در قیامت چهره‌اش را از آتش جهنم حفاظت می‌کند.

🔹 ۱۱- پوشیدن عیب برادر و ظاهر کردن خوبی‌هایش
نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده‌اند: هیچ یک از شما به کمال ایمان نمی‌رسد مگر تا زمانی که آنچه را برای خودش می‌پسندد، برای برادرش نیز بپسندد.

🔸 ۱۲- آزار نرساندن و خشمگین نشدن
مردی خدمت پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- آمد و گفت: مرا وصیت کنید. نبی‌رحمت بدو گفتند: خشم نکن. آن مرد چند بار دیگر تقاضای نصیحت کرد باز هم رسول‌خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: خشم نکن.

🔹 ۱۳- دعا کردن پشت سر
صفوان-رضی الله عنه- می‌گوید: در سرزمین شام نزد حضرت ابودرداء رفتم. او را پیدا نکردم نزد همسرش رفتم. از من پرسید: آیا قصد داری امسال به حج بروی؟ گفتم: بله. ام‌درداء گفت: برای ما دعای خیر بکنی. چرا که پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: دعای مسلمان برای برادرش اجابت شده و مستجاب است. و یک فرشته بالای سرش ایستاده و هر زمان که او برای بردارش دعا می کند، فرشته آمین می‌گوید و همان چیزی را که از خدا برای برادرت خواسته‌ای برای تو طلب می‌کند.

🔸 ۱۴- تواضع کردن و کبر نورزیدن
نبی‌رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: خداوند به من وحی نموده که نسبت به هم تواضع ورزید تا یکی بر دیگری فخر نفروشد و یکی بر دیگری تعدی نکند.

🔹 ۱۵- راز نگهداری
پیامبر اکرم-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: هر گاه یکی از شما با براردش صحبت کرد و باز رفت، آنچه بین آن دو گفته شده، امانت است.

🔸 ۱۶- خیرخواه بودن
پیامبر اکرم-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: دین همه خیرخواهی است. پرسیدیم: خیرخواه چه کسانی باشیم؟ پاسخ دادند: خیرخواه خدا و پیامبرش و رهبران مسلمان و تمام مردم.

🔹 ۱۷- قهر نکردن از برادر
رسول‌خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: برای مسلمان گوارا نیست که بیش از سه روز از برادرش دوری گزیند.

🔸 ۱۸- سخن چینی نکردن:
نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: سخن چین وارد بهشت نمی‌شود.
منبع: الالوکه- با تصرف و تلخیص