انواروب: الهام علی‌‌‌اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، طی سخنانی در نشست هیئت وزیران این کشور، اعلام کرد سال 2017 را سال «همبستگی اسلامی» نامگذاری می کنیم. رئیس جمهور آذربایجان در این نشست همچنین اظهار داشت: برگزاری چهارمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در باکو در سال جاری برای جمهوری آذربایجان بسیار مهم است. با برگزاری این […]

انواروب: الهام علی‌‌‌اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، طی سخنانی در نشست هیئت وزیران این کشور، اعلام کرد سال 2017 را سال «همبستگی اسلامی» نامگذاری می کنیم.

رئیس جمهور آذربایجان در این نشست همچنین اظهار داشت:

برگزاری چهارمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی در باکو در سال جاری برای جمهوری آذربایجان بسیار مهم است. با برگزاری این مسابقات نشان خواهیم داد که نسبت به ارزش‌های دینی وفادار هستیم.

تلاش خواهیم کرد تا جهان اسلام را متحد سازیم. کسانی که سعی در ایجاد تفرقه و کاشتن تخم نفاق در میان ما دارند نباید به اهداف خود برسند.

منبع: اناتولی