انواروب: به بهانه « مبارزه  با تروریسم» در چین، مسلمانان ایگور در معرض تبعیض های نژادی ، دینی و فرهنگی قرار گرفتند. بر اساس گزارش پایگاه الحیاه، پلیس چین به اتهام نشر فیلم های ویدیویی تروریستی، در طول 6 هفته گذشته اقدام به بازداشت بیش از 200 مسلمان ساکن در منطقه شین کیانگ کرد ، […]

انواروب: به بهانه « مبارزه  با تروریسم» در چین، مسلمانان ایگور در معرض تبعیض های نژادی ، دینی و فرهنگی قرار گرفتند.

بر اساس گزارش پایگاه الحیاه، پلیس چین به اتهام نشر فیلم های ویدیویی تروریستی، در طول 6 هفته گذشته اقدام به بازداشت بیش از 200 مسلمان ساکن در منطقه شین کیانگ کرد ، این در حالی است که تا قبل از این مسوولین دولتی مسلمانان را به شرکت در هجوم ها و انفجارهای اخیر متهم کرده بودند.

روزنامه گلوبال تایمز یادآور شد که تاکنون 232 متهم به اتهام نشر سی دی و فیلم دعوت کننده به تروریسم بر روی شبکه های اینترنتی بازداشت شده اند. پلیس چین نظارت شدیدی به اینترنت منطقه مسلمان نشین  دارد و در سال 2009  بعد از وقوع تنش های خشونت آمیز آن را به مدت چندین ماه قطع نمود.

کنفرانس بین المللی ایگور ، سازمان مدافع این اقلیت در مونیخ آلمان نظارت شدید بر اینترنت را به شدت محکوم نمود

« دیلشات راشیت» سخنگوی کنفرانس مذکور با بیان این که اقلیت ایگور همیشه از سوی قبایل هان مورد تبعیض و اهانت قرار گرفته اند ، گفت چنین  تدابیری در راه سرکوب مسلمانان ایگور طراحی شده اند.

منبع: شفقنا