انواروب|  نخستین پرواز اعزام زائران حج تمتع ، بامداد امروز ۲۴ اردیبهشت از فرودگاه امام به‌سمت مدینه انجام شد. امسال قرار است بیش از ۸۷ هزار زائر ایرانی برای انجام حج تمتع راهی سرزمین وحی شوند.

انواروب|  نخستین پرواز اعزام زائران حج تمتع ، بامداد امروز ۲۴ اردیبهشت از فرودگاه امام به‌سمت مدینه انجام شد.
امسال قرار است بیش از ۸۷ هزار زائر ایرانی برای انجام حج تمتع راهی سرزمین وحی شوند.