انوار وب: مساجد قزاقستان کمپینی را برای جلوگیری از جذب جوانان به گروه های مسلح شورشی از طریق رسانه های اجتماعی آغاز کرده اند.به گزارش شبستان ،ایالت «قسطان» قراقستان اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی برای امامان جماعت این منطقه کرده است تا برقراری ارتباط با جوانان را به آنها در فضای مجازی آموزش دهد.هدف […]

انوار وب: مساجد قزاقستان کمپینی را برای جلوگیری از جذب جوانان به گروه های مسلح شورشی از طریق رسانه های اجتماعی آغاز کرده اند.
به گزارش شبستان ،ایالت «قسطان» قراقستان اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی برای امامان جماعت این منطقه کرده است تا برقراری ارتباط با جوانان را به آنها در فضای مجازی آموزش دهد.
هدف از برگزاری این کارگاه،به مشارکت گذاشتن مفاهیم مذهبی با جوانان از طریق شبکه های اجتماعی است که طرفداران بسیاری در میان جوانان دارد.
روسلان بولاتولی،یکی از مقامات رسمی در ایالت شمالی قسطان در این باره می گوید:این یک اقدام پیشگیری کننده برای مقابله با افرادی است که از اینترنت برای جذب جوانان به گروه های شورشی مسلح استفاده می کنند.
در حال حاضر حدود دو هزار و 500 مسجد در قزاقستان وجود دارد که دارای وب سایت های خود هستند و برای جلوگیری از انحراف جوانان به سوی گروه های تروریستی با تببین مفاهیم و ارزش های اسلامی برای آنها اعلام امادگی کرده اند.
دارخان سیزدیکوف،معاون مسجد «مارال اشان» در این باره می گوید:این روزها جوانان بیشتر اوقات خود را در اینترنت می گذرانند و باید در این فضا شرایطی به منظور آشنا کردن آنها با اسلام وجود داشته باشد.
وی افزود:جوانان ترجیح می دهند تا سوال های مذهبی خود را بگیرند بدون اینکه از خانه خارج شوند و به همین دلیل است که امامان جماعت باید کاملا با رسانه های اجتماعی برای پاسخگویی به نیاز این جوانان آشنایی داشته باشند.