کوفی عنان، نماينده ويژه سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب در امور سوريه، روز سه شنبه به شورای امنيت سازمان ملل متحد گفته است که وضعيت در سوريه غم انگيز است و این کشور همچنان به میزان «غير قابل قبولی» شاهد تداوم خشونت ها است. آقای عنان که از طریق ویدئویی با اعضای شورای امنیت […]

کوفی عنان، نماينده ويژه سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب در امور سوريه، روز سه شنبه به شورای امنيت سازمان ملل متحد گفته است که وضعيت در سوريه غم انگيز است و این کشور همچنان به میزان «غير قابل قبولی» شاهد تداوم خشونت ها است.
آقای عنان که از طریق ویدئویی با اعضای شورای امنیت در نشستی پشت درهای بسته صحبت می کرد، نسبت به گزارش های منتشر شده درخصوص عمليات ارتش سوريه در شهرهايی که ناظران در آنها حضور ندارند، ابراز نگرانی کرده است. گفته می شود در این درگیری ها شماری از غیر نظامیان کشته شده اند.
fه گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، آقای عنان به ويژه به گزارش ها در مورد عمليات نيروهای ارتش سوريه عليه مخالفان در شهر حماه پس خروج ناظران از اين شهر در روز دوشنبه اشاره کرده است.
کوفی عنان گفته است:« در صورت تاييد (اين گزارش)، چنين اقدامی کاملا غير قابل قبول و قابل سرزنش است.»
نماينده ويژه سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب در امور سوريه همچنين گفته است: استقرار سريع ۳۰۰ ناظر سازمان ملل در نقاط مختلف سوريه بسيار «مهم» است تا از اين طريق بتوان تصوير درستی از وضعيت مناطق مختلف به دست آورد.
 به گزارش خبرگزاری رويترز، احمد فوزی ، سخنگوی کوفی عنان، پیشترگفته بود:  تصاوير ماهواره ای نشان می دهند که نيروهای نظامی ارتش سوريه  از مناظق شهری عقب نشينی نکرده و به پادگان ها باز نگشته اند. اين در حالی است که براساس طرح صلح کوفی عنان دولت سوريه موافقت کرده بود که کليه نيروهای نظامی  و سلاح های سنگين خود را از مناظق شهری خارج کند.
احمد فوزی همچنين گفته است: اين غير قابل قبول است، کوفی عنان اين مساله را با اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد درنشست آتی در ميان خواهد گذاشت.
در همين حال، ناظران سازمان ملل متحد روز  سه شنبه بار ديگر به محله عربين رفته اند. فعالان سوری می گويند، اين محله در روز دوشنبه شاهد «قتل عام» شهروندان توسط نيروهای دولتی سوريه بود.
به رغم توافق نيروهای دولتی  و مخالفان با آتش بس در چارچوب طرح صلح آقای عنان،  گروه  نظارت بر حقوق بشر در سوريه می گويد، دست کم ۵۶ نفر در درگيری های روز سه شنبه در سراسر سوريه کشته شدند.
واحد کمک غذايی سازمان ملل متحد نیز  روز سه شنبه اعلام کرده است که در نظر دارد در هفته های آينده کمک های غذايی خود را برای ۵۰۰ هزار شهروند سوریه آغاز  کند.  
يک مقام سازمان ملل متحد گفته است، در حالی که درگيری ها همچنان ادامه دارد اين کمک ها در اختيار  مردم مناطق آسيب ديده قرار خواهد داد.
وی همچنين گفته است، اين نهاد سازمان ملل متحد به شدت نگران دسترسی مردم به مواد غذايی در مناطق نا آرام است.
این مقام سازمان ملل اضافه کرده است: حتی تا پيش از آغاز نا آرامی ها در ماه مارس سال ۲۰۱۱  نزديک به يک ميليون و  ۵۰۰ هزار نفر  از جمعيت ۲۳ ميليون نفری سوريه برای تامين مايحتاج غذايی خود با مشکل مواجه بودند.