انوار وب: اتحادیه عالمان دینی مسلمان جهان ضمن محکوم ساختن بازداشتهای کیفی در تمامی اقشار جامعه در مصر، خواستار آزادی بازداشت شدگان گردید. در اطلاعیه ای که از سوی این اتحادیه انتشار یافت، بازداشتهای کیفی تمامی اقشار جامعه منجمله زنان، عالمان دینی و منسوبین مطبوعات مورد انتقاد قرار گرفته و خواسته شد تا تمامی بازداشت […]

انوار وب: اتحادیه عالمان دینی مسلمان جهان ضمن محکوم ساختن بازداشتهای کیفی در تمامی اقشار جامعه در مصر، خواستار آزادی بازداشت شدگان گردید.

در اطلاعیه ای که از سوی این اتحادیه انتشار یافت، بازداشتهای کیفی تمامی اقشار جامعه منجمله زنان، عالمان دینی و منسوبین مطبوعات مورد انتقاد قرار گرفته و خواسته شد تا تمامی بازداشت شدگان و در راس عبداله الشامی گزارشگر کانال تلویزیونی الجزیره با مرکزیت قطر آزاد گذاشته شوند.
در این اطلاعیه تاکید شد، بدلیل بازداشتهای کیفی، از وضعیت آزادی و حقوق بشر در مصر احساس نگرانی می گردد.
در اطلاعیه مذکور ضمن اشاره براینکه، ابعاد شکنجه علیه بازداشت شدگان نیز نگران کننده می باشد، گفته شد، بازداشت شدگان حتی از ساده ترین حقوق بشر که مورد قبول قوانین می باشند، محروم هستند.
منبع: اخبار جهان اسلام