انوار وب: وزیر خارجه اتریش « سباستین کورتز» از تصمیم دولت برای ایجاد پاره ای اصلاحات در مورد قانون اسلام خبر داد.بر اساس گزارش پایگاه الدستور، وی با مسوولین اتحادیه اسلامی اتریش و نمایندگان اقلیت مسلمان در این کشور مشورت کرده و گفت: چنین اصلاحاتی برای قانون اسلام که دارای قدمت 100 ساله است، مفید […]

انوار وب: وزیر خارجه اتریش « سباستین کورتز» از تصمیم دولت برای ایجاد پاره ای اصلاحات در مورد قانون اسلام خبر داد.
بر اساس گزارش پایگاه الدستور، وی با مسوولین اتحادیه اسلامی اتریش و نمایندگان اقلیت مسلمان در این کشور مشورت کرده و گفت: چنین اصلاحاتی برای قانون اسلام که دارای قدمت 100 ساله است، مفید خواهد بود.

کورتز با اشاره به این که یک میلیون و 500 هزار مسلمان در اتریش زندگی می کنند،  تصریح کرد: ما نیازمند قانونی جدید هستیم تا حقوق و وظایف یک مسلمان در کشور را به خوبی روش سازد.
وی همچنین افزود: اصلاحات پیشنهاد شده بر نقاط مهمی تکیه خواهد کرد، که عدم تعارض تدریس دین اسلام در مدارس با ارزش هایی همچون آموزش ها شهروندی ، تمرکز بر دولت قانون و همچنین ضمانت پیروی از ارزش های اتریش یکی از آن ها است.
وزیر خارجه اتریشی بر اهمیت تامین حقوق شهروندی جامعه مسلمان اتریش تاکید کرده و گفت: به عنوان نمونه دفن کردن مسلمانان به شکلی هماهنگ  با عقاید آنان ، آموزش ائمه دینی مساجد و فراهم کردن مراقبت های پزشکی در بیمارستان ها نمونه ای از این حقوق هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
منبع: شفقنا