نیکی به دیگران مایه آرامش استهرگاه با مشکلی بر خورد کردی، یا پریشانی یا ناراحتی برایت پیش آمد، به دیگران نیکی کن؛ در این صورت مشکلت خیلی زود حل خواهد شد واحساس آرامش خواهی کرد. پس از همین امروز به بینوا چیزی ببخش، ستمدیده ای را یاری کن، به شکست خورده ای کمک کن، آنگاه […]

نیکی به دیگران مایه آرامش است
هرگاه با مشکلی بر خورد کردی، یا پریشانی یا ناراحتی برایت پیش آمد، به دیگران نیکی کن؛ در این صورت مشکلت خیلی زود حل خواهد شد واحساس آرامش خواهی کرد.

پس از همین امروز به بینوا چیزی ببخش، ستمدیده ای را یاری کن، به شکست خورده ای کمک کن، آنگاه خواهی دید که سعادت و خوشبختی از  هر سو تو را در آغوش می گیرد.

ایمان
سعادت و آرامش هر انسانی به قوت و ضعف ایمان او بستگی دارد. پس بدان! تنها ایمان به خداست  که انسان را خوشبخت می نماید، در حقیقت زندگی بدون ایمان هیچ مزه ای ندارد، به راستی زندگی بدون ایمان چه زندگی فلاکت باری می باشد. بدبختان واقعی یقیناً کسانی هستند که از گنجینه های ایمان و سرمایه یقین بی بهره اند، آنها همواره در ناراحتی و خشم بسر می برند.چنانچه خداوند می فرماید:« و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا» هرکس از ذکر من روی برگرداند زندگی تنگی خواهد داشت.

دلها فقط به یاد خداوند آرام می گیرد
«فاذکرونی اذکرکم» مرا یاد کنید، شما را یاد می کنم.
ای کسی که از حوادث زمانه آه و ناله سر می دهی و از درد و رنج شکایت می کنی! بیا اسم او را بگير، «هل تعلم له سمياَ» آيا شبيه و همانندي براي خدا سراغ داري؟ هر چه بیشترخدا را ياد كني بيشتر دلت آرام می گیرد و احساس خوشبختي می کنی.
پس آموزه های وحی را مطالعه نما، تا فایده های ذکر را ببینی و از داروی آن استفاده کن تا بهبودی و شفا حاصل کنی، با ذکر خدا ابرهای هراس ، اضطراب و نگرانی، غم و اندوه،  را از خود دورکن.
جای تعجب است! آنهایی که از ذکر خدا غافلند، چگونه زندگی می کنند؟« اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون» مردگان غیر زنده هستند نمی دانند که چه زمانی برانگیخته می شوند.
پس بدان! ذکر و یاد الهی بهشت خداوند بر روی زمین است هر کس وارد این بهشت نشود، وارد بهشت آخرت نخواهد شد.پس زبانت را با ذکر مشغول کن آنگاه به یاری او ، سعادت و شادمانی در زندگی ات خواهی یافت.

خشنودی خداوند
اگر به اطرافمان با دقت بنگریم، می بینیم دنیا مرکز نگرانی هاست، نگرانی جان، مال، آبرو، دشمنان و نگرانی ازحوادث زمانه،نگرانی ازدواج و… اما راه علاج آن چیست؟ اینست یگانه دوای اثر بخشی که سبب نجاتت از تمام این نگرانی ها می شود، فقط خداوند را از خودمان راضی بگردانیم .شیخ ذوالنون مصری (رح) مي گوید: « رضای بنده از خدای تعالی آن باشد كه راضی باشد به هر چه به وی برسد از نعمت، بلا و مصيبت.»
زیرا قدرت، مال، منصب، آبرو  و حیثیت، صحت و سلامتی، سکون و آرامش، همه و همه در قبضه قدرت اوست، چناچه می فرماید:«قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شي قدير».
کسی را که خواهد کند ارجمند ***ز پستی برآرد به چرخ بلند
دگر، مانده اندر بَد روزگار ***چو نیکی نخواهد بدو کردگار

نویسنده: هاشم آزم