وزارت امور دین و جمعیت قزاقستان، برنامه افتتاح نمازخانه در اماکن عمومی مانند ایستگاه‌های قطار، ترمینال‌های بین شهری، فرودگاه‌ها و فروشگاه‌های کتاب‌های دینی را مورد بررسی قرار داد. انواروب: وزارت امور دین و جمعیت قزاقستان طرح افتتاح نمازخانه در اماکن عمومی این کشور را مورد بررسی قرار داد. بنا بر این گزارش، وزارت امور دین […]

وزارت امور دین و جمعیت قزاقستان، برنامه افتتاح نمازخانه در اماکن عمومی مانند ایستگاه‌های قطار، ترمینال‌های بین شهری، فرودگاه‌ها و فروشگاه‌های کتاب‌های دینی را مورد بررسی قرار داد.

انواروب: وزارت امور دین و جمعیت قزاقستان طرح افتتاح نمازخانه در اماکن عمومی این کشور را مورد بررسی قرار داد.

بنا بر این گزارش، وزارت امور دین و جمعیت قزاقستان، برنامه افتتاح نمازخانه در اماکن عمومی مانند ایستگاه‌های قطار، ترمینال‌های بین شهری، فرودگاه‌ها و فروشگاه‌های کتاب‌های دینی را مورد بررسی قرار داد.

 طبق قانون قبلی نمازخانه‌ها باید حداقل ۳۰۰ متر با اماکن دولتی فاصله داشته باشد. اكنون طبق بررسی‌های انجام شده، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفته است.

 بنا بر اصلاحات انجام‌شده، نمازخانه‌ها باید در اماکنی مانند فرودگاه که جمعیت بسیاری رفت و آمد می‌کنند، تأسیس شود.