انواروب: احمد موسی در برنامه (مع الشعب) شبکه التحریر اعلام کرد که دولت مصر تمام تلاش خود را  بکار بسته تا آمریکا به تروریستی بودن جماعت اخوان المسلمین اذعان نماید.وی همچنین تاکید کرد که موسی مزروق و همه ی نمایندگان حماس را از مصر اخراج خواهد کرد.موسی از دولت خواست تمام کارمندان خود را که […]

انواروب: احمد موسی در برنامه (مع الشعب) شبکه التحریر اعلام کرد که دولت مصر تمام تلاش خود را  بکار بسته تا آمریکا به تروریستی بودن جماعت اخوان المسلمین اذعان نماید.
وی همچنین تاکید کرد که موسی مزروق و همه ی نمایندگان حماس را از مصر اخراج خواهد کرد.
موسی از دولت خواست تمام کارمندان خود را که منتسب و وابسته به جماعت اخوان المسلمین هستند را در تنگنا قرار دهد و ادارات دولتی را از آنان پاک سازی نماید تا دست به تخریب این موسسات نزنند!!
و همچنین گفت:هرکس علامت رابعه را در مصر بردارد به اتهام تروریست محاکمه خواهد شد.
منبع: الوفد