انواروب: گروهی از راهبان بودایی، بیماران مسلمان روهینگیایی را از بیمارستانی در یکی از شهرهای استان “اراکان” بیرون کردند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین به نقل از “المختصر” خبرگزاری روهینگیا در شهر “اکیاب” پایتخت استان “اراکان”، راهبان بودایی با یورش به بیمارستان عمومی شهر اکیاب، اقدام به اخراج بیماران مسلمان از این بیمارستان عمومی […]

انواروب: گروهی از راهبان بودایی، بیماران مسلمان روهینگیایی را از بیمارستانی در یکی از شهرهای استان “اراکان” بیرون کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین به نقل از “المختصر” خبرگزاری روهینگیا در شهر “اکیاب” پایتخت استان “اراکان”، راهبان بودایی با یورش به بیمارستان عمومی شهر اکیاب، اقدام به اخراج بیماران مسلمان از این بیمارستان عمومی نمودند.
این راهبان بودایی افراطی با این ادعا که «مداوای بیماران مسلمان بر عهده سازمان همکاری اسلامی است و مسلمانان اجازه استفاده از بیمارستان‏های دولتی را ندارند» به طرد این بیماران مسلمان پرداختند.
یک شاهد عینی به خبرنگار خبرگزاری روهینگیا گفته است: «خودرو ویژه حمل بیماران، بیماران مسلمان را در حالی که در وضعیت بسیار وخیم قرار داشته و بیشتر آنها را زنان و کودکان شیرخوار تشکیل می دادند، از این بیمارستان به مدرسه روستای “خوشا فارا” و “مولی فارا” منتقل کرد.»
گفتنی است حکومت برمه (میانمار) پس از ابطال هویت مسلمانان این کشور در سال 1982.م در پی یک کودتای نظامی، در صورت عدم پرداخت رشوه های سنگین توسط مسلمانان روهینگیا، مانع استفاده آنان از درمانگاه‏های دولتی می شود.