انواروب:۲۴ کارمند مسلمان به خاطر ادای نماز از شرکت «دی اچ ال» آمریکا اخراج شدند.به گزارش آن اسلام، 24 کارمند مسلمان شرکت «دی اچ ال» آمریکا به خاطر ادای نمازهای یومیه خود از کار اخراج شدند.این اقدام پس از آن انجام شد که سرپرست های جدید شرکت، کارمندان مسلمان را از گذاشتن وقت برای ادای […]

انواروب:۲۴ کارمند مسلمان به خاطر ادای نماز از شرکت «دی اچ ال» آمریکا اخراج شدند.
به گزارش آن اسلام، 24 کارمند مسلمان شرکت «دی اچ ال» آمریکا به خاطر ادای نمازهای یومیه خود از کار اخراج شدند.
این اقدام پس از آن انجام شد که سرپرست های جدید شرکت، کارمندان مسلمان را از گذاشتن وقت برای ادای نماز منع کردند.
کمیسیسون فرصت های شغلی برابر تا کنون 11 شکایت از این شرکت به خاطر نقض حقوق مذهبی دریافت کرده است.
بوکر واشنگتن،دادستان گروه حقوق مدنی سازمان روابط اسلامی آمریکا در این باره گفت:ما خواستار هر گونه اصلاح در قوانین این شرکت تحت ماده 1964 حقوق مدنی فدرال هستیم .
وی افزود:ما می خواهیم که حقوق مدنی کارکنان این شرکت بنابر قوانین فدرال آمریکا و قوانین حقوق مدنی کنتاکی برآورده شود.
شورای روابط اسلامی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد:این اقدام شرکت دی اچ ال پس از صورت گرفت که مسلمانان بر حق خود برای داشتن زمانی به منظور ادای فریضه عبادی خود،اصرار کردند.
پیش از تغییر مسئولان این شرکت نیز،مسلمانان تنها حق داشتند دو تا سه دقیقه از وقت استراحت خود را برای خواندن نماز صرف کنند.
این در حالی است که به گفته کارکنان مسلمان،دیگر کارمندان حتی دارای فرصت استراحت برای کشیدن سیگار هستند.
شهیرا عبدالله،کارمند 21 ساله شرکت دی اچ ال در این باره به «یو اس آ تودی» گفت:ما حق انتخاب نداریم و باید آنچه را که برای عبادت خود انجام می دهیم متوقف کنیم در حالی که هرگز خواستار وقت استرات دیگری مگر برای ادای نماز نبوده ایم.
دی اچ ال تا کنون نسبت به این مسئله واکنشی نشان نداده است.