اتلاف و بیهوده سپری کردن وقت یکی از بزرگترین معضلاتی ست که متاسفانه دامنگیر بخش عطیمی از جامعه شده است، اینک نصایحی چند از سلف صالح پیرامون ارزش و اهمین وقت ذکر می گردد. 🔹 یحیی بن معاذ-رحمه الله-: ضایع کردن وقت سخت‌تر از مرگ است چرا که ضایع کردن وقت باعث جدایی انسان از […]

اتلاف و بیهوده سپری کردن وقت یکی از بزرگترین معضلاتی ست که متاسفانه دامنگیر بخش عطیمی از جامعه شده است، اینک نصایحی چند از سلف صالح پیرامون ارزش و اهمین وقت ذکر می گردد.

🔹 یحیی بن معاذ-رحمه الله-: ضایع کردن وقت سخت‌تر از مرگ است چرا که ضایع کردن وقت باعث جدایی انسان از حق می شود، ولی مرگ جدایی از خلق هست.

🔸 امام اوزاعی-رحمه الله-: تمام اوقات عمر انسان اعم از روزها، ساعت ها و لحظه ها در قیامت به پیشش حاضر می شوند، هر لحظه ای را که بدون کار خیر سپری نموده بر آن بسیار حسرت می خورد. حال چطور می توان تصور کرد که روزها و ساعتها بی پروا می گذرد.

🔹 عاصم احول-رحمه الله-: فضیل رقاشی-رحمه الله- ه من گفت: رفت و آمد زیاد با مردم تو را از خودت غافل نکند. چرا که زندگی و حالات تو بدون آنها هم سپری می گردد مبادا که روزت را با رفتن به پیش این و آن سپری کنی.

🔸 ابن ابی الدنیا-رحمه الله-: هر روز صبح که می شود، فریاد می کشد: ای فرزند آدم قدر مرا بدان شاید بعد از من برای تو فردایی نباشد و شب هم که می شود، فریاد می زند: ای فرزند آدم قدر مرا بدان شاید بعد من شب دیگری نداشته باشی.

🔹 حسن بصری-رحمه الله-: من قومی را دیدم که بر عمر خودشان حریص تر از حرص شما بر درهم و دینار بودند.

🔸 ابن عیاش -رحمه الله-: اگر پولی از دست یکی از شما بیفتند فورا “انا لله و انا الیه راجعون” می گوید در حالی که همین شحص عمرش سپری می شود و نمی گوید که عمرم گذشت. خداوند بندگانی دارد که قدر لحظات را می دانند و مواظب ساعات عمر خود هستند و در آنها به عبادت خدا می پردازند.