💢 از مجموع ١٢ نماینده‌ی استان آذربایجان‌غربی در مجلس، ۷ نماینده‌ی کُرد اهلِ سنّت رٲی آوردند 🔹عُمر علیپور (ماکو، چالدران و پلدشت) 🔹عبدالکریم حسین زاده (نقده، اشنویه، محمدیار) 🔹کمال حسین پور (پیرانشهر، سردشت و میرآباد) 🔹محمد قسیم عثمانی (بوکان) 🔹سلام ستوده (مهاباد) 🔹حاکم ممکان و شهین جهانگیری (ارومیه) منبع: اصلاح وب

💢 از مجموع ١٢ نماینده‌ی استان آذربایجان‌غربی در مجلس، ۷ نماینده‌ی کُرد اهلِ سنّت رٲی آوردند

🔹عُمر علیپور (ماکو، چالدران و پلدشت)

🔹عبدالکریم حسین زاده (نقده، اشنویه، محمدیار)

🔹کمال حسین پور (پیرانشهر، سردشت و میرآباد)

🔹محمد قسیم عثمانی (بوکان)

🔹سلام ستوده (مهاباد)

🔹حاکم ممکان و شهین جهانگیری (ارومیه)
منبع: اصلاح وب