انوار وب: رئیس هیات امور اسرا تاکید کرد که تشکیلات خودگردان به دنبال مراجعه به دادگاه کیفری بین المللی به منظور صدور قطعنامه ای در مورد اسرای فلسطینی است. عیسی قراقع در کنفرانسی مطبوعاتی با باشگاه اسیر فلسطین پیرامون فعالیت ها و برنامه های روز اسیر فلسطین که مصادف با 17 ماه جاری است، از […]

انوار وب: رئیس هیات امور اسرا تاکید کرد که تشکیلات خودگردان به دنبال مراجعه به دادگاه کیفری بین المللی به منظور صدور قطعنامه ای در مورد اسرای فلسطینی است.

عیسی قراقع در کنفرانسی مطبوعاتی با باشگاه اسیر فلسطین پیرامون فعالیت ها و برنامه های روز اسیر فلسطین که مصادف با 17 ماه جاری است، از جامعه بین الملل خواست رژیم صهیونیستی را وادار به پایبندی به توافقنامه های ژنو به ویژه توافقنامه ها و قطعنامه های مربوط به اسرای فلسطینی و اجرای آن در اراضی اشغالی کند.

قراقع همچنین از عموم ملت فلسطین خواست در مراسم های روز اسیر فلسطین مشارکتی گسترده داشته باشند و وفاداری خود به فداکاری های اسرا را نشان دهند.

از سوی دیگر، رئیس باشگاه اسیر فلسطین نیز تاکید کرد که تا سال جاری شمار اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به 6000 نفر رسیده است.

قدوره فارس اظهار داشت که از این تعداد، 205 نفر کودک، 21 نفر زن و 14 نفر هم نماینده مجلس هستند که آخرین مورد آن ها خالده جرار نماینده فلسطینی بود که دو هفته پیش به دست نظامیان رژیم صهیونیستی بازداشت شد. علاوه بر این 600 الی 700 اسیر بیمار فلسطینی نیز در زندان های صهیونیستی به حبس کشیده شده اند.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین