انواروب: گیلعاد اردان، وزیر امنیت عمومی اسرائیل در مراسم افتتاح این کلانتری در اردوگاه پناهجویان شفعاط گفت که هدف از این کار افزایش تدابیر امنیتی و تحکیم نظم و قانون در بخش عرب‌نشین بیت‌المقدس است. “امروز ما شاهد گامی دیگر به سوی ایجاد تغییری تاریخی در معرفی خدمات پلیس در بخش عرب‌نشین و برقراری نظم […]

انواروب: گیلعاد اردان، وزیر امنیت عمومی اسرائیل در مراسم افتتاح این کلانتری در اردوگاه پناهجویان شفعاط گفت که هدف از این کار افزایش تدابیر امنیتی و تحکیم نظم و قانون در بخش عرب‌نشین بیت‌المقدس است.

“امروز ما شاهد گامی دیگر به سوی ایجاد تغییری تاریخی در معرفی خدمات پلیس در بخش عرب‌نشین و برقراری نظم و قانون هستیم. این نظم و قانون باید در سراسر بیت المقدس برقرار باشد.”

در راستای همین طرح قرار است پنج کلانتری دیگر در بخش عرب‌نشین بیت‌المقدس گشایش یابد.

گفته شده که ۱۲۰۰ نیروی پلیس هم در این مراکز به کار گمارده می‌شوند.

رئیس پلیس بیت‌المقدس پیشتر گفته بود که افزایش مراکز پلیس در بخش عرب‌نشین با هدف زیر نظرداشتن فعالیت‌های تروریستی و جنایی انجام می‌شود.

اردوگاه شفعاط در سال ۱۹۶۵ ایجاد شد. این اردوگاه سپس گسترش یافت و در حال حاضر حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت دارد.
منبع: بی بی سی