گفتنی است در زندان های اسرائیل نزدیک به 7 هزار فلسطینی به سر می برند که 300 نفر از آنها کودک هستند. از سال 2006 در پی پیروزی حماس در انتخابات، نوار غزه تحت محاصره اسرائیل قرار دارد. انواروب: دیده بان حقوق بشر اروپا و مدیترانه اعلام کرد که اسرائیل با محاصره نوار غزه حقوق […]

گفتنی است در زندان های اسرائیل نزدیک به 7 هزار فلسطینی به سر می برند که 300 نفر از آنها کودک هستند. از سال 2006 در پی پیروزی حماس در انتخابات، نوار غزه تحت محاصره اسرائیل قرار دارد.

انواروب: دیده بان حقوق بشر اروپا و مدیترانه اعلام کرد که اسرائیل با محاصره نوار غزه حقوق کودکان فلسطینی را نقض کرده است.

این سازمان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: “کودکان غزه در 11 سال گذشته که این منطقه توسط اسرائیل تحت محاصره قرار دارد، دچار مشکلات جدی در مورد کمبود مواد غذایی بوده و از خدمات بهداشتی و آموزش محروم هستند”.

در ادامه این بیانیه با اشاره به نقض صریح حقوق کودکان که در قوانین بین المللی تضمین شده از سوی اسرائیل، آمده است: “بازداشت کودکان فلسطینی توسط اسرائیل افزایش یافته است. تعداد کودکان بازداشت شده ماهانه به بیش از 150 تن می رسد”.

گفتنی است در زندان های اسرائیل نزدیک به 7 هزار فلسطینی به سر می برند که 300 نفر از آنها کودک هستند. از سال 2006 در پی پیروزی حماس در انتخابات، نوار غزه تحت محاصره اسرائیل قرار دارد./AA