اسلام دومین دین در روسیه است به طوری که گزارش ها در سال ۲۰۰۱ نشان می دهد این کشور ۲۰ میلیون مسلمان دارد این در حالی است که تا سال ۲۰۵۰ اسلام نخستین دین روسیه خواهد شد. به گزارش اخبار جهان اسلام به نقل از منابع عربی، دولت روسیه در نظر دارد برای تربیت روحانیون […]

اسلام دومین دین در روسیه است به طوری که گزارش ها در سال ۲۰۰۱ نشان می دهد این کشور ۲۰ میلیون مسلمان دارد این در حالی است که تا سال ۲۰۵۰ اسلام نخستین دین روسیه خواهد شد.
به گزارش اخبار جهان اسلام به نقل از منابع عربی، دولت روسیه در نظر دارد برای تربیت روحانیون مسلمان دوره های آموزشی مطالعات اسلامی سه تا پنج ساله با اعطای مدرک رسمی دیپلم را برگزار کند.
این در حالی است که اسلام دومین دین رایج در این کشور محسوب می شود و جمعیت 20 میلیون مسلمان روسیه رو به افزایش است، به طوری که گزارش‏ها نشان می دهد تا سال 2050 اسلام نخستین دین در روسیه خواهد شد.
در همین حال سرمایه گذاری کشورهای عربی  بر روی مسلمان مناطق جنوبی روسیه دولت این کشور را بر آن داشته تا شرایط فراگیری علوم اسلامی را در داخل روسیه فراهم آورد.
تا کنون هیچ سازمان دانشگاهی دوره های مطالعات اسلامی را در روسیه برگزار نکرده است.
این در حالی است که متقاضیان کل دوره های آموزشی را در روسیه می گذرانند و لازم نیست به خارج از کشور اعزام شوند.
تا کنون علمای روسیه از سوی موسسه های خصوصی تربیت می شدند و دولت با بر عهده گرفتن مسئولیت آموزش علما خواستار پاسخگویی به نیاز مسلمانان این کشور است.
در طول سال‏های گذشته علمای روسیه هدف حملات تروریستی قرار گرفته اند و در مجموع در سال 2012 ، شش روحانی مسلمان کشته شدند.