انوار وب: به گزارش  فلسطین الیوم، این دختر فلسطینی پس از زخمی کردن دو شهرک نشین صهیونیست هدف تیر اندازی پلیس اسرائیل قرار گرفت و به شدت زخمی شد و بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید. شاهدان عینی اعلام کردند: یکی از این شهرک نشینان، به این دختر حمله کردند تا حجاب او […]

انوار وب: به گزارش  فلسطین الیوم، این دختر فلسطینی پس از زخمی کردن دو شهرک نشین صهیونیست هدف تیر اندازی پلیس اسرائیل قرار گرفت و به شدت زخمی شد و بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

شاهدان عینی اعلام کردند: یکی از این شهرک نشینان، به این دختر حمله کردند تا حجاب او را بردارند، اما وی چاقویی را خارج کرد و تلاش کرد با چاقو از خود محافظت کنند و به فرد حمله کننده جراحت سطحی وارد کرد و شهرک نشین یهودی با سلاح خود به سمت وی شلیک کرد.

منابع عبری اعلام کردند: این دختر یکی از این دو شهرک نشین را از ناحیه گردن زخمی کرده است.  

شاهدان عینی اعلام کردند: اشغالگران اسرائیلی تدابیر امنیتی گسترده ای در خیابان الواد اتخاذ کردند و مغازه داران مجبور شدند تا پاساژها و مغازه های خود را ببندند؛ اشغالگران محاصره نظامی بر این منطقه اعمال کردند.
منبع: اخبار جهان اسلام