مولانا مفتی شفیع عثمانی علیه‌الرحمه نوشته‌است: حضرت مولانا اشرف‌علی تھانوی رحمةاللّٰه‌علیه فرمود: مولانا عبید‌اللّٰه سندھیؒ پس‌از تأسیس نظارة المعارف در دهلی، به تهانه‌بهون تشریف آورد. فرمود: بنده در دیداری که با علامه شبلی نعمانیؒ داشتم، سخن از بی‌کسی و پریشان‌حالی مسلمانان و ابتلای آنان به انواع مصیبت‌ها به میان آمد. مولانا عبید‌اللّٰه سندھیؒ در ادامه […]

مولانا مفتی شفیع عثمانی علیه‌الرحمه نوشته‌است:
حضرت مولانا اشرف‌علی تھانوی رحمةاللّٰه‌علیه فرمود: مولانا عبید‌اللّٰه سندھیؒ پس‌از تأسیس نظارة المعارف در دهلی، به تهانه‌بهون تشریف آورد. فرمود: بنده در دیداری که با علامه شبلی نعمانیؒ داشتم، سخن از بی‌کسی و پریشان‌حالی مسلمانان و ابتلای آنان به انواع مصیبت‌ها به میان آمد.
مولانا عبید‌اللّٰه سندھیؒ در ادامه فرمود: بنده از ایشان پرسیدم: به نظر شما راه چاره چیست؟ چه نسخه‌ای برای اصلاح جامعه تجویز می‌فرمایید؟
علامہ شبلیؒ فرمود:
تنها، کسانی قادر به اصلاح جامعه هستند که از جایگاه اثرگذاری در دل مردم برخوردار باشند، و این اثرگذاری جز با تقدس به دست نمی‌آید و تقدس بدون تقوا و کثرت عبادت و کثرت ذکر الهی حاصل نمی‌شود.