جمعیت مسلمان اروپا نسبتا کوچک است، چیزی حدود ۵ درصد کل جمعیت اروپا. هرچند در برخی کشورها مثل فرانسه و سوئد مسلمانان درصد بیشتری از جمعیت را تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود در دهه‌های آینده شاهد رشد این جمعیت باشیم حتی طبق پیش بینی‌های مرکز پژوهش پیو Pew این افزایش می‌تواند تا دو برابر باشد. […]

جمعیت مسلمان اروپا نسبتا کوچک است، چیزی حدود ۵ درصد کل جمعیت اروپا. هرچند در برخی کشورها مثل فرانسه و سوئد مسلمانان درصد بیشتری از جمعیت را تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود در دهه‌های آینده شاهد رشد این جمعیت باشیم حتی طبق پیش بینی‌های مرکز پژوهش پیو Pew این افزایش می‌تواند تا دو برابر باشد. تغییرات جمعیتی منجر به تحولات اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای اروپایی شده است، به ویژه پس از ورود اخیر میلیونها پناهجو که بسیاری از آنها مسلمان هستند. به عنوان مثال در انتخابات اخیر فرانسه و آلمان مساله مهاجرت و به ویژه مهاجرت مسلمانان از موضوعات مهم بود.

جمعیت مسلمان اروپا نسبتا کوچک است، چیزی حدود ۵ درصد کل جمعیت اروپا. هرچند در برخی کشورها مثل فرانسه و سوئد مسلمانان درصد بیشتری از جمعیت را تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود در دهه‌های آینده شاهد رشد این جمعیت باشیم حتی طبق پیش بینی‌های مرکز پژوهش پیو Pew این افزایش می‌تواند تا دو برابر باشد. تغییرات جمعیتی منجر به تحولات اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای اروپایی شده است، به ویژه پس از ورود اخیر میلیونها پناهجو که بسیاری از آنها مسلمان هستند. به عنوان مثال در انتخابات اخیر فرانسه و آلمان مساله مهاجرت و به ویژه مهاجرت مسلمانان از موضوعات مهم بود.

با استناد به نتایج تحقیق پیو که جدیدترین پیش‌بینی در این حوزه است ۵ واقعیت در مورد تعداد و ترکیب جمعیت مسلمان در اروپا ارائه می شود.

۱- فرانسه و آلمان بزرگترین جمعیت مسلمان اروپا (شامل ۲۸ عضو اتحادیه اروپا به همراه نروژ و سوئیس) را دارند. در نیمه سال ۲۰۱۶ تعداد جمعیت مسلمان فرانسه ۵.۷ میلیون نفر بود یعنی ۸.۸ درصد جمعیت فرانسه. آلمان هم ۵ میلیون مسلمان داشت که ۶.۱ درصد کل جمعیت آلمان است. کشوری که بیشترین سهم جمعیت مسلمان را دارد قبرس است. جمعیت ۳۰۰ هزار نفری مسلمانان قبرس یک چهارم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد که اغلب ترک‌های قبرس هستند که ریشه عمیق در این کشور دارند و از تازه مهاجران نیستند.

۲- سهم جمعیت مسلمان اروپا به طور مستمر در حال افزایش بوده است و در دهه‌های آینده هم این رشد ادامه خواهد داشت. از نیمه سال ۲۰۱۰ تا نیمه ۲۰۱۶ سهم مسلمانان اروپا یک درصد افزایش یافته و از ۳.۸ درصد (۱۹.۵ میلیون نفر) به ۴.۹ درصد (۲۵.۸ میلیون نفر) رسیده است.  تا سال ۲۰۵۰ سهم جمعیت مسلمان در اروپا به دو برابر افزایش خواهد یافت. و حدود ۱۱.۲ درصد و حتی بیشتر از کل جمعیت اروپا را تشکیل خواهند داد. بستگی دارد چه تعداد مهاجر اجازه ورود به اروپا پیدا کنند. حتی با فرض بعید که مهاجرت در آینده کلا متوقف شود با توجه به اینکه جمعیت مسلمان اروپا جوان هستند و نرخ باروری بالایی دارند جمعیت مسلمان اروپا به ۷.۴ درصد افزایش خواهد یافت.

۳- مسلمانان جمعیت جوانتری هستند و نسبت به سایر اروپاییان فرزندان بیشتری دارند. در سال ۲۰۱۶ سن میانگین مسلمانان اروپا ۳۰.۴ سال بود یعنی ۱۳ سال جوانتر از میانگین سن دیگر اروپاییان که ۴۳.۸ سال سن دارند. به عبارت دیگر ۵۰ درصد مسلمانان اروپا زیر سن ۳۰ سال هستند و این عدد در مورد غیر مسلمانان اروپا تنها ۳۲ درصد است. به علاوه زنان مسلمان در اروپا به طور میانگین ۲.۶ فرزند دارند. یک کودک بیشتر از میانگین زنان غیر مسلمان اروپایی که به طور متوسط ۱.۶ کودک دارند.

۴- بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۶ مهاجرت بزرگترین عامل رشد جمعیت مسلمان اروپا بوده است. تخمین زده میشود ۲.۵ میلیون مسلمان به دلایلی چون آوارگی/کار یا تحصیل وارد اروپا شده باشند. در حدود ۱.۳ میلیون نفر مسلمان هم در خواست پناهندگی داده‌اند که جواز حضور در اروپا را دریافت کرده‌اند. در این مدت ۲۵۰ هزار نفر از مسلمانان هم اروپا را ترک کرده‌اند. رشد طبیعی عامل ثانویه بوده است. در میان مسلمانان اروپا ۲.۹ میلیون تولد بیشتر از فوت ثبت شده است. تغییر مذهب عامل کوچکی برای افزایش این جمعیت بوده است. تعداد جمعیتی که از اسلام خارج شده اند ۱۶۰ هزار نفر بیشتر از کسانی است که دین اسلام را پذیرفته اند و مسلمان شده‌اند.

۵- دیدگاه مسلمانان اروپا به شکل قابل توجهی در کشورهای اروپایی متفاوت است. نظرسنجی پیو از ۱۰ کشور اروپایی نشان می دهد که در شرق و جنوب اروپا دیدگاه منفی نسبت به مسلمانان بیشتر است. این در حالی است که اکثریت پاسخ دهندگان در انگلستان، آلمان، فرانسه، سوئد، هلند به مسلمانان امتیاز مطلوبی دادند. رویکردها نسبت به مسلمانان آمیخته با ایدئولوژی است. ۴۷ درصد آلمانی‌هایی که به موضع سیاسی راستگرا دارند امتیاز کمتری به مسلمانان داده‌اند در حالی که تنها ۱۷ درصد آلمانی های چپ گرا چنین کرده اند. شکاف بین چپ و راست در ایتالیا و یونان حدود ۳۰ درصد بوده است.

منبع: دیپلماسی ایرانی به نقل از مرکز مطالعات آلمان و اروپا