انواروب:سخنان شهردار لندن درباره کودکان خانواده های مسلمان جنجال آفرین شده است.به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، اخیرا بوریس جانسون شهردار پایتخت انگلیس سخنانی درباره خانواده های مسلمان انگلیسی بیان کرده است. وی گفته است کودکان مسلمان انگلیسی که والدین آنها به داشتن نگرشهای افراطی مظنون هستند باید از خانواده هایشان جدا شوند. این […]

انواروب:سخنان شهردار لندن درباره کودکان خانواده های مسلمان جنجال آفرین شده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، اخیرا بوریس جانسون شهردار پایتخت انگلیس سخنانی درباره خانواده های مسلمان انگلیسی بیان کرده است. وی گفته است کودکان مسلمان انگلیسی که والدین آنها به داشتن نگرشهای افراطی مظنون هستند باید از خانواده هایشان جدا شوند. این سخنان شهردار لندن سبب ایجاد جنجال در میان مسلمانان لندن شده است.

جانسون این سخنان را در یادداشت هفتگی اش برای روزنامه دیلی تلگراف مطرح کرد. وی در این یادداشت تاکید کرده است به برخی از کودکان خانواده های مسلمان انگلیس مطالبی آموخته می شود که افراطی است و شبیه مطالبی است که دو انگلیسی قاتل یک نظامی انگلیسی بیان می کردند.
دو مرد انگلیسی چندی پیش در ماه مه دو هزار و سیزده ، یک نظامی انگلیسی را در خیابانهای شهر لندن کشتند. نکته جالب توجه اینکه وقتی از بوریس جانسون پرسیده شد آیا کودکان خانواده هایی که والدین آنها نگرشهای راست افراطی دارند نیز باید از خانواده هایشان جدا شوند، گفت این کار فقط باید در شرایط بسیار بسیار خاص انجام شود.
انجمن مسلمانان انگلیس با واکنش به این اظهارات جانسون اعلام کرده است سخنان شهردار لندن سبب تحریک احساسات ضدمسلمانان در انگلیس می شود.