پخش برنامه«مسائل روز» از تلویزیون دولتی بلژیک به دلیل نشان دادن چهره منفی از مسلمانان، خشم مسلمانان این کشور را برانگیخته است.به گزارش خبرگزاری شبستان، برنامه «مسائل روز» که از شبکه بلژیک به زبان فرانسوی پخش می شود، آراء و افکار منفی از مسلمانان ارائه می دهد که این امر خشم مسلمانان را برانگیخته است.در […]

پخش برنامه«مسائل روز» از تلویزیون دولتی بلژیک به دلیل نشان دادن چهره منفی از مسلمانان، خشم مسلمانان این کشور را برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، برنامه «مسائل روز» که از شبکه بلژیک به زبان فرانسوی پخش می شود، آراء و افکار منفی از مسلمانان ارائه می دهد که این امر خشم مسلمانان را برانگیخته است.
در همین راستا، تعدادی از رهبران سیاسی بلژیک و نمایندگان جامعه اسلامی بلژیک از پخش این برنامه که چهره منفی از دین اسلام را نشان می دهد، انتقاد کردند.
بنابر گزارش الاکوله، فیلیپ موری، معاون رئیس حزب«فولن» و شهردار مولنبک که مسلمانان بسیاری در این شهر ساکن هستند، گفت: پرداختن شبکه های تلویزیونی به موضوعات نژادپرستانه و اسلام ستیزانه قابل پذیرش نیست.
موری اظهار داشت : این برنامه تلاش دارد تا چهره منفی از اسلام ارائه دهد و همین امر برای مسلمانان قبل قبول نیست.
ماهینور ازدمیر، نماینده مردمی منطقه بروکسل که یک مسلمان است، گفت: این برنامه چهره ای غیر اخلاقی از مسلمانان به مردم بلژیک نشان می دهد و هنگام برنامه ها از موسیقی هایی که اعصاب و روان را متشنج می کند، استفاده می کند این اقدام مخالف با آداب تلویزیون دولتی است.