حدود چهار هزار و ۷۰۰ اسیر فلسطینی روز چهارشنبه در اعتراض به وضعیت بد زندانها دست به اعتصاب غذا زدند.به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از برخی منابع عربی، هیئت عالی اسرا در بیانیه ای اعلام کرد: حدود چهار هزار و 700 اسیر فلسطینی روز چهارشنبه(14 فروردین) در اعتراض به شرایط و وفات اسیر میسره […]

حدود چهار هزار و ۷۰۰ اسیر فلسطینی روز چهارشنبه در اعتراض به وضعیت بد زندانها دست به اعتصاب غذا زدند.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از برخی منابع عربی، هیئت عالی اسرا در بیانیه ای اعلام کرد: حدود چهار هزار و 700 اسیر فلسطینی روز چهارشنبه(14 فروردین) در اعتراض به شرایط و وفات اسیر میسره ابوحمدیه در زندانهای رژیم صهیونیستی اعتصاب غذا کردند.
در این بیانیه آمده است: اسرای فلسطینی در تمامی زندانهای صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زدند.
در ادامه بیانیه آمده است: اعتصاب غذا با وجود بدرفتاری و سخت گیری زندانیان و قطع برق و آب گرم همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند.
هیئت عالی اسرای فلسطینی در ادامه از کشورهای عربی و اسلامی خواستند تا برای یاری فلسطینی ها و دفاع از آنان دست به اقدامی فوری بزنند.