اولین مرکز آموزش قرآن در مسجد “ازیرات عمر” بیشکک، پایتخت قرقیزستان در ماه جاری افتتاح شد. شایان ذکر است، بخش امور فرهنگی وابسته به اداره معنوی قرقیزستان نیز این خبر را تایید نموده است.در افتتاحیه این مرکز علاوه بر “شیخ صدرالدین ماجیدوف” امام جماعت شهر بیشکک ، تنی چند از ائمه نیز حضور داشتند.بسیاری از […]

اولین مرکز آموزش قرآن در مسجد “ازیرات عمر” بیشکک، پایتخت قرقیزستان در ماه جاری افتتاح شد.

شایان ذکر است، بخش امور فرهنگی وابسته به اداره معنوی قرقیزستان نیز این خبر را تایید نموده است.
در افتتاحیه این مرکز علاوه بر “شیخ صدرالدین ماجیدوف” امام جماعت شهر بیشکک ، تنی چند از ائمه نیز حضور داشتند.
بسیاری از ائمه مساجد قرقیزستان معتقدند که بزودی این مرکز در راستای آموزش صحیح اسلامی  سهم بسزایی خواهد داشت.
منبع: الالوکه