مسجد “نظامیه”، بزرگترین مسجد آفریقای جنوبی، روز پنجشنبه در نزدیکی “ژوهانسبورگ” در آفریقای جنوبی افتتاح می شود. این مسجد که “نظامیه” نام دارد و توسط “علی کاترسی اوگلو” 75 ساله و تاجر ترک ساخته شده است، در منطقه “میدرند” در حومه ژوهانسبورگ قرار دارد.گفته می شود این مسجد بزرگترین مسجد در نیمکره جنوبی زمین است.در […]

مسجد “نظامیه”، بزرگترین مسجد آفریقای جنوبی، روز پنجشنبه در نزدیکی “ژوهانسبورگ” در آفریقای جنوبی افتتاح می شود.

این مسجد که “نظامیه” نام دارد و توسط “علی کاترسی اوگلو” 75 ساله و تاجر ترک ساخته شده است، در منطقه “میدرند” در حومه ژوهانسبورگ قرار دارد.
گفته می شود این مسجد بزرگترین مسجد در نیمکره جنوبی زمین است.
در مراسم افتتاحیه این مسجد قرار است “ژاکوب زوما”، رییس جمهوری آفریقای جنوبی و مقامات محلی استان “خاتنگ” حضور یابند.
برای مراسم افتتاح این مسجد همچنین از سفرای کشورهای اسلامی در آفریقای جنوبی دعوت به عمل آمده است.
هزینه ساخت این مسجد و نیز ساختمان های اطراف آن که شامل مدرسه؛ درمانگاه و یک مجتمع تجاری است، بیش از 210 میلیون رند (بیش از 25میلیون دلار) بوده است.
در این مسجد 6هزار نمازگزار می توانند نماز بر پا دارند.
نمای این مسجد برگرفته از مسجد “سلیمیه” ترکیه می باشد.
منبع: ایرنا