انوار وب: فرماندار تایباد گفت: اینکه عنوان می شود شهرستان تایباد کمترین آمارطلاق رادارد ، به دلیل عدم ثبت واقعه طلاق می باشد. به گزارش تایبادخبر، محمد عارف عارفی فرماندارتایباد درنشست شورای فرهنگ عمومی گفت: درشهرستان مرزی تایباد روی دومشکل کارعلمی شده است ، که این دو مورد: بررسی علت افزایش طلاق درشهرستان تایباد وافزایش […]

انوار وب: فرماندار تایباد گفت: اینکه عنوان می شود شهرستان تایباد کمترین آمارطلاق رادارد ، به دلیل عدم ثبت واقعه طلاق می باشد.

به گزارش تایبادخبر، محمد عارف عارفی فرماندارتایباد درنشست شورای فرهنگ عمومی گفت: درشهرستان مرزی تایباد روی دومشکل کارعلمی شده است ، که این دو مورد: بررسی علت افزایش طلاق درشهرستان تایباد وافزایش خودکشی درسنین ۱۶تا۳۰سال می باشد که محققین دانشگاهی ضمن شناسایی مشکلات طلاق وخودکشی ، راهکارهای لازم را ارائه نموده اند که باید مسئولان فرهنگی از راه کارهای ارائه شده استفاده نمایند.

عارفی افزود:اینکه عنوان می شود شهرستان تایباد کمترین آمارطلاق را دارد ، به دلیل عدم ثبت واقعه طلاق می باشد و گرنه میانگین طلاق شهرستان تایباد از سایر شهرستانها بیشتراست .

غلام رضا ابوبکری رئیس شورای شهرستان نیز در این نشست از پیدایش پدیده بدحجابی درسطح شهر در ماههای اخیرانتقاد نمود.

وی آمار بالای طلاق درشهرستان را جزء مشکلات مهم دانست و از روحانیون ، علما و مسئولین شهرستان خواست دراین زمینه اقدامات عملی انجام دهند.

ابوبکری ازحضوربرادران وخواهران اهل تشیع درجلسات قرآنی اهل سنت تایباد تقدیر نمود وگفت: این نشست های مشترک زمینه وحدت وهمدلی رابین برادران تشیع وتسنن تقویت می کنند .
منبع: تایباد خبر