به دنبال انشار فیلم اهانت آمیز به پیامبر بزگوار اسلام (صلی الله علیه وسلم) و اعتراضات مسلمانان در برخی از کشورهای اسلامی، میزان فروش کتابهای اسلامی در بریتانیا به ویژه در لندن افزایش یافته است. بر اساس این گزارش نسبت افزایش در مقایسه با ماههای گذشته 20 تا 30 درصد بیشترشده است.برخی از کارکنان در […]

به دنبال انشار فیلم اهانت آمیز به پیامبر بزگوار اسلام (صلی الله علیه وسلم) و اعتراضات مسلمانان در برخی از کشورهای اسلامی، میزان فروش کتابهای اسلامی در بریتانیا به ویژه در لندن افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش نسبت افزایش در مقایسه با ماههای گذشته 20 تا 30 درصد بیشترشده است.
برخی از کارکنان در کتاب‏فروشی های لندن در این باره اظهار داشتند تعداد زیادی از بریتانیایی ها طی روزهای اخیر سوالات متعددی درباره دین اسلام از ما می پرسند. همچنین برخی از مشتریان در این روزها برای خرید قرآن ترجمه شده به کتابخانه ها مراجعت بیشتری می کنند.
در همین حال یکی از مدیران فروشگاههای واتراستون در لندن در این باره گفته است: کتابهای اسلامی به زبان انگلیسی طی روزهای اخیر بیشترین فروش را در بریتانیا داشته اند و این در حالی است که درخواست برای کتب دینی در این کشور همواره پایین بوده است.
بر اساس این گزارش یکی از کارکنان برجسته کتابخانه دولتی “ایلینگ” در غرب لندن نیز اظهار داشته که طی روزهای گذشته و پس از انتشار فیلم اهانت آمیز به پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وسلم) میزان فروش کتابهای اسلامی به طور چشم گیری افزایش یافته است و شمار زیادی از بریتانیایی ها به دنبال شناخت دین اسلام هستند.
منبع: سنی آنلاین