مقامات دولتی میانمار در ادامه دشمنی های خود علیه مسلمانان، اقامه نماز جماعت بیش از چهار نفر را در کشور ممنوع اعلام کرد.به گزارش انواروب، شبستان به نقل از الالوکه نوشت: مسلمانان میانمار همچنان در وضعیت بدی به سر می برند و  اخیرا مقامات دولتی ایالت«مونگدو» در شمال میانمار 30 امام جماعت را فراخوانده و […]

مقامات دولتی میانمار در ادامه دشمنی های خود علیه مسلمانان، اقامه نماز جماعت بیش از چهار نفر را در کشور ممنوع اعلام کرد.
به گزارش انواروب، شبستان به نقل از الالوکه نوشت: مسلمانان میانمار همچنان در وضعیت بدی به سر می برند و  اخیرا مقامات دولتی ایالت«مونگدو» در شمال میانمار 30 امام جماعت را فراخوانده و آنها را تهدید کردند.
مقامات دولتی میانمار مسلمانان را نسبت به اقامه نماز جماعت بیش از چهار نفر تهدید کرده و هشدار داده اند در صورت عدم توجه به قوانین با مجازات سنگین مواجه خواهند شد.
شیخ عبدول، یکی از مسلمانان برجسته روهنگیا گفت: مسلمانان از سوی مقامات با تهدید دائمی مواجه هستند و از آزادی برخوردار نیستند.
در اقدام شنیعی دیگر، نیروهای ارتش به یک منزل مسلمانان حمله کرده و اعضای خانوداه را کشتند و به دختر خانواده تجاوز کردند.