“احمد طیب” شیخ الازهر مصر با صدور بیانیه ای خطاب به “بان کی مون” دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد باید در سطح بین المللی هر گونه حمله به حساسیتهای دینی مسلمانان ممنوع شود. به گزارش انواروب به نقل از تقریب در این بیانیه از سازمان ملل متحد خواسته شده است تا با تصویب […]

“احمد طیب” شیخ الازهر مصر با صدور بیانیه ای خطاب به “بان کی مون” دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد باید در سطح بین المللی هر گونه حمله به حساسیتهای دینی مسلمانان ممنوع شود.

به گزارش انواروب به نقل از تقریب در این بیانیه از سازمان ملل متحد خواسته شده است تا با تصویب قطعنامه ای حمله و اهانت به نمادهای اسلامی جرم تلقی شود. در این بیانیه همچنین خواسته شده است تا حملات مشابه به نمادهای مذهبی دیگر ادیان نیز جرم محسوب شود.
شیخ الازهر در این بیانیه افزود: در این قطعنامه باید “حمله به نمادهای اسلامی و نمادهای دینی دیگر با توجه به خشونت‌های ایجاد شده علیه کسانی که این گونه چالش ها را در صلح جهانی و امنیت بین المللی بر می انگیزند، غیرقانونی اعلام شود”.
طیب در پایان این بیانیه افزود مسئولیت سازمان ملل “حفاظت از صلح جهانی در برابر هر گونه تهدید یا تهاجم است” تا “از وقوع چنین رویدادهای خطرناکی جلوگیری کند”.