عبدالهادی الخواجه، فعال حقوق بشر بحرین با وجود حکم دادگاه بحرین اعتصاب غذایی ادامه دارد.به گزارش خبرگزاری شبستان، عبدالهادی الخواجه، فعال حقوقی بحرینی مخالف حکومت بحرین و زندانی در زندان های این کشور گفت: باوجود تصمیم قوه قضائیه بحرین برای برپایی دادگاه مجدد، اعتصاب غذایی ادامه خواهد داشت.عبدالهادی در دیدار با خبرنگار بی بی سی […]

عبدالهادی الخواجه، فعال حقوق بشر بحرین با وجود حکم دادگاه بحرین اعتصاب غذایی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، عبدالهادی الخواجه، فعال حقوقی بحرینی مخالف حکومت بحرین و زندانی در زندان های این کشور گفت: باوجود تصمیم قوه قضائیه بحرین برای برپایی دادگاه مجدد، اعتصاب غذایی ادامه خواهد داشت.
عبدالهادی در دیدار با خبرنگار بی بی سی در داخل بیمارستان نظامی منامه نسبت به مجبور کردن او برای خوردن غذا شکایت کرد.
الخواجه گفت: او به عنوان یک فعال حقوقی از 30 سال پیش از ابزار صلح آمیز استفاده می کرده است.
الخواجه خاطر نشان کرد:طی سه روز اخیر می توانست راه برود.
خبرنگار بی بی سی درباره وضعیت الخواجه گفت: الخواجه ضعیف شده اما هوشیار است. او مایعات و مواد مغذی را می خورد.
بنابر گزارش المنار، دادگاه نظامی بحرین در ژوئن گذشته الخواجه را به اتهام توطئه علیه دولت به زندان ابد محکوم کرد.
دادگاه تبعیض بحرین دوشنبه گذشته دادگاه تجدید نظر 21 فعال بحرین از جمله الخواجه را را برگزار کرد.