انوار وب: افراد ناشناس صبح امروز به دو مسجد در شرق فرانسه حمله کرده و برروی دیوارهای آن شعارهای نژادپرستانه نوشتند.به گزارش شبستان به نقل از «الخبر»، مقامات امنیتی فرانسه اعلام کردند: افراد ناشناس صبح روز سه شنبه(14 آبان) به دو مسجد در شهر «بزانسون» واقع در شرق فرانسه حمله کردند.منابع امنیتی […]

 

 

 

انوار وب: افراد ناشناس صبح امروز به دو مسجد در شرق فرانسه حمله کرده و برروی دیوارهای آن شعارهای نژادپرستانه نوشتند.
به گزارش شبستان به نقل از «الخبر»، مقامات امنیتی فرانسه اعلام کردند: افراد ناشناس صبح روز سه شنبه(14 آبان) به دو مسجد در شهر «بزانسون» واقع در شرق فرانسه حمله کردند.
منابع امنیتی افزودند: افراد ناشناس بر روی دیوارهای مسجد شعارهای نژادپرستانه ضد اسلامی نوشتند.
یکی از نمازگزاران گفت: بر روی دیوارهای مسجد نوشته بودند که فرانسه برای فرانسوی هاست و همچنین سه صلیب نازی را نیز بر دیوارهای دو مسجد کشیده بودند.
یکی از نیروهای پلیس گفت: مسلمانان که برای اقامه نماز صبح به این دو مسجد رفته بودند، موضوع را به نیروهای امنیتی اطلاع دادند و هم اکنون تحقیقات پلیس برای شناسایی عاملان این اقدامات ادامه دارد.