انوار وب: هیئت دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور، استانداران چهار استانِ عمدتا سنی نشین کشور را انتخاب کرد. هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ به چهار گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای انتصاب استانداری در چهار استان کشور،‌ که دارای جمعیت حداکثری اهل سنت هستند، رأی مثبت داده و استانداران این چهار […]

انوار وب: هیئت دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور، استانداران چهار استانِ عمدتا سنی نشین کشور را انتخاب کرد.
هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ به چهار گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای انتصاب استانداری در چهار استان کشور،‌ که دارای جمعیت حداکثری اهل سنت هستند، رأی مثبت داده و استانداران این چهار استان را انتخاب نمود.
در این جلسه “علی  اوسط هاشمی” به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان، “ابراهیم رضایی” به عنوان استاندار کرمانشاه، “جاسم جادری” به عنوان استاندار هرمزگان و “قربان‏علی سعادت” به عنوان استاندار آذربایجان غربی منصوب شدند.