انوار وب: آقای یوسف سالاری حافظ کل قران مجید از جوانان خیر اندیش وقران دوست  که بیشتر وقتشان را صرف آموزش قرآن به نو نهالان وقرآن دوستان می نمایند به عنوان معلم نمونه کشوری از استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی 92/93 معرفی گردیدند.منبع: پایگاه اطلاع رسانی  الصدیق بیرجند

انوار وب: آقای یوسف سالاری حافظ کل قران مجید از جوانان خیر اندیش وقران دوست  که بیشتر وقتشان را صرف آموزش قرآن به نو نهالان وقرآن دوستان می نمایند به عنوان معلم نمونه کشوری از استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی 92/93 معرفی گردیدند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی  الصدیق بیرجند