مردم اندلس مشهور شده بودند به این که از همه بیشتر عاشق کتاب هستند. این محبت تا بدانجا کشیده بود که حاضر بودند برای تهیه و یا نگهداشتن یک کتاب از لباس و خوراک خود بزنند اما آن کتاب را از دست ندهند. . نقل شده که گاهی یک فرد با مقداری پول از خانه‌اش […]

مردم اندلس مشهور شده بودند به این که از همه بیشتر عاشق کتاب هستند. این محبت تا بدانجا کشیده بود که حاضر بودند برای تهیه و یا نگهداشتن یک کتاب از لباس و خوراک خود بزنند اما آن کتاب را از دست ندهند. . نقل شده که گاهی یک فرد با مقداری پول از خانه‌اش خارج می‌شد تا برای خانواده‌اش غذا تهیه کند و در بین راه چشمش به کتابی می‌افتاد. با آن پول کتاب را خریده و بدون غذا به خانه‌اش باز می‌گشت.

به نقل از تاریخ فقط در شهر اندلس هفتاد کتابخانه عمومی،  و در شهر قرطبه ۲۱ کتابخانه عمومی وجود داشته است.

شاید جالب باشد  بدانید که نه تنها در شهرها بلکه حتی در روستاها هم کتاب‌خانه وجود داشته و کتاب‌های هر کتابخانه با موضوعات متنوع و بین بیست هزار تا یکصد هزار جلد بوده است./موقع القنطره با تلخیص