انوار وب: سعیده وارسی وزیر امور ادیان و اقلیت های انگلستان تاکید کرد که خشونت های فرقه گرایانه با قوانین و قواعد اسلام در تضاد هستند.بر اساس گزارش پایگاه الاهرام؛ اولین وزیر زن مسلمان در تاریخ انگلستان، در دیدار با پادشاه اردن « سلطان قابوس» تصریح کرد که اسلام دارای طبیعت میانه روی است که […]

انوار وب: سعیده وارسی وزیر امور ادیان و اقلیت های انگلستان تاکید کرد که خشونت های فرقه گرایانه با قوانین و قواعد اسلام در تضاد هستند.
بر اساس گزارش پایگاه الاهرام؛ اولین وزیر زن مسلمان در تاریخ انگلستان، در دیدار با پادشاه اردن « سلطان قابوس» تصریح کرد که اسلام دارای طبیعت میانه روی است که آیات سوره بقره دال بر این حقیقت می باشند.

وی در ادامه اضافه نمود: خشونت های فرقه گرایانه نه تنها به اسلام ارتباطی ندارد؛ بلکه با قواعد ان در تعارض هستند و آینده دین و عقاید دینی را با خطر رو به رو می سازد که این مساله اسلام را از روح واقعی آن دور می سازد.
«وارسی» که از روز دوشنبه در عمان به سر می برد با وزیر اوقاف و امور دینی این کشور دیدار کرد .
وی در سخنرانی خود در مسجد قابوس ؛ روش عمان در زمینه بخشش دینی و کنار گذاشتن اختلافات میان گروه های دینی را راهی جهت احترام و تفاهم بیشتر دانست.
منبع: اخبار جهان اسلام