درخبرها مشاهده کردیم که دولت برای تعدادی از روستاهای مرزی مجوز صدور سوخت به قیمت پایه خلیج فارس درنظر گرفته که این خبر موجب مسرت واجدین شرایط گردیده است. اکثرمرزنشیان شهری و روستایی تایباد چشم انتظارمساعدت دولت می باشد این خبر به نقل از دکتر اسداللهی نماینده مردم تایباد درسایت خبری تایبادخبر مشاهده شده وقابل […]

درخبرها مشاهده کردیم که دولت برای تعدادی از روستاهای مرزی مجوز صدور سوخت به قیمت پایه خلیج فارس درنظر گرفته که این خبر موجب مسرت واجدین شرایط گردیده است.

اکثرمرزنشیان شهری و روستایی تایباد چشم انتظارمساعدت دولت می باشد این خبر به نقل از دکتر اسداللهی نماینده مردم تایباد درسایت خبری تایبادخبر مشاهده شده وقابل مشاهده می باشد، ضمن تقدیر ازپیگیری متولیان موضوع، ذکر چند نکته لازم توجه مسئولین محترم می باشد.

اولا: اینگونه اقدامات باعث ماندگاری مرزنشینان وجلوگیری ازدست زدن مرزنشینان به تخلفات مرزی وباعث تامین معیشت مردم وروستاییان می شود. مرزنشینی که معیشتش تامین گردد، به کشورش وفادار و باعث دلگرمی می شود، دربیان بزرگان دینی به کرات آمده که فقر دروازه ورود به کفر است ؛ و اینگونه اقدامات می تواند جلوی خیلی ازناهنجاریهای مرسوم درمناطق مرزی رابگیرید .

ثانیا: این مساعدت باید تسری به همه مرزنشینان داشته باشد تا ازاین کمک دولت همه مرزنشینان بهره مند شوند وتبعیضی بین روستاهای درشهرستان مرزی قایل نشوند ، علاوه بر روستاها درمراکز شهری این شهرستان و روستاهای بخش میان ولایت ومرکزی اکثر مردم با مشکل معیشتی مواجه وچشم انتظارمساعدت دولت می باشند. برمسئولین پوشیده نیست که شهروندان زیادی درگوشه وکنارشهرستان تایباد زندگی می کنند که به نان شب خود محتاج می باشند ودرنوبت تحت پوشش بودن نهادهای حمایتی می باشد؛ لذا صرف مصداق شهری بودن یک شهروند ویک روستایی که درحاشیه مرز نمی باشد نباید ملاک بهره مندی ازیک مزیت و یا محرومیت از یک مزیت قرارگیرند.

ثالثا : دولت محترم کمکهای متعددی را به جهت ایجاد اشتغال وحمایت مرزنشینان داشته ودارد ولی بهره مندی مرزنشینان ازاین امکانات و زمینه های اشتغال ومعافیت های مالیاتی ، شامل همه مردم نمی شود واگر هم نظر مسئولین این است که شهرستان از این امتیاز بهره مند می شود، کسی و یا سیستم قانونی که باید توزیع عادلانه را برای توده مردم مرزنشین رصد کند تاکنون اقدامی موثری انجام نداده که ملاحظه وگزارش شود که آیا کمک های دولت به اهلش رسیده یا خیر؟ بنظر می رسد که عملا مرزنشینان شهرستان تایباد از مزایای مرز و مرزنشین بودن استفاده نمی کنند؛ که این مهم درنشست های نخبگان شهرستان بانماینده محترم به کرات مورد مطالبه قرارگرفته است.

ازجمله سوالات مردم ومرزنشینان این است که فروش سوخت توسط بعضی ازتشکلهای وابسته به بعضی ازمراکز می باشد که منفعت آن منحصرا به افراد عضو آن می رسد. اعضا اکثر مرکز نشین می باشند نه مرزنشین .

امید است مسئولین ومتولیان محترم به منظور تامین معیشت مرزنشینان اقدامات موثر خود را ادامه داده تا این اقدامات به توده مردم سرایت نموده و از هر مرزنشینی که سوال شود نتیجه کمک دولت را لمس کرده یا خیر؟ جوابه بله باشد و در جیب مرزنشینان ازکمک دولت خبری باشد، نه اینکه به نام مرزنشینان وبه کام دیگران. اگر این اقدامات موثر ادامه پیدا کند و توزیع عادلانه آن مورد بازرسی و رصد قانونی قرارگیرید با تامین معیشت مرزنشینان شاهد امنیت پایدار در شهرستان خواهیم بود و هرروز ازگوشه وکنارشهرستان شاهد خبر معدوم شدن عده ای ازجوانان این مرز وبوم که بخاطر تامین معیشت دست به خرید وفروش مواد مخدرمی زنند نخواهیم بود .

ان شاءلله و به امید آن روز.
===============================
به قلم: برات گلثومیان
منبع: تایباد خبر