در زندگی انسان رویدادهایی رخ می دهد،که انسان متوجه می شود که این رویدادها پیام هایی را به همراه دارند که او را در زندگیش متمایز نموده از خواب عمیق بیدار می کنند، و او را متوجه غفلتش نموده غیرتش را حفاظت می کنند، و از بد بختی دور مي سازند. شاید او نیتش را […]

در زندگی انسان رویدادهایی رخ می دهد،که انسان متوجه می شود که این رویدادها پیام هایی را به همراه دارند که او را در زندگیش متمایز نموده از خواب عمیق بیدار می کنند، و او را متوجه غفلتش نموده غیرتش را حفاظت می کنند، و از بد بختی دور مي سازند. شاید او نیتش را درست نموده خود را دریابد و اعمالش را عوض نموده از پروردگارش طلب آمرزش بکند و زندگیش را درست کند.
گاهي شخص آنچنان حریص بر دنیا می شود که به حد سرکشی وانکار مي رسد و حقوق خویشاوندان و تمام جامعه را فراموشی می كند.و گاهی آنچنان سرگردان  و غرق در عمق شهوات می شود که به هیچ چیز توجه نمی کند مگر آنچه که نفسش به او دستور می دهد و میلش به سوی آن می رود و در راه رسيدن به اميال نفساني هیچ یک از حقوق خداوند، حرمت شرع، حدود دین وحقوق مردم را رعایت نمی کند، پس این پیام ها برای او می آید و چه بسا او را آگاه و بیدار می سازد و رحمت و نعمتی از جانب پروردگارش به او می رسد پس پشیمان شده باز می آید.
از جمله رویدادهایي که پیام هایی را برای شخص به همراه دارد  مردن همنشین،  گم شدن دوست،  دورشدن خويشاوند، مریض شدن انسان سالم، ناتوان شدن شخص قوی، فقیر شدن ثروتمند، خار شدن انسان باعزت، پست شدن شخص باکرامت و… مي باشد. ولی درک این پیام ها براي هركس، جز آنكه خدا بر او رحم کند میسر و مقدور نیست.و نيز گاهي می شود که  شخص این هشدارها را می فهمد و به آن توجه می کند اما بعد از مدتي خواهشات نفساني او را شکست می دهد و نادانی اش بر وی غالب می شود پس همه چيز را يا فراموش مي كند و يا به فراموشي مي سپارد.
به نظر من خوشبخت آن کسی است که خداوند او را توفیق دهد تا از این پیام های خدایی ورویدادهای زندگانی و روزمره خویش عبرت بگیرد و بعد از فهمیدن از آن سود حاصل نماید و در قلبش تاثیر بگذارد واحوال زندگی اش عوض شود.
پس بارالها! ما را از صاحبان بینش عمیق و قلب های بیدار وعقل های فهیم و نفس های مطمئنه قرا بده ، و ما را اخلاص در گفتار و کردار، پنهان وآشکار نصیب فرما و آنچه را (از گناهان) که می دانیم و آنچه را که جز تو کسی دیگر نمی داند ببخش.
در فیس بوک با جوانی 24 ساله آشنا شدم. مي گفت: به مدت دو سال خود را از گناهان حفاظت كردم و شب ها بيدار مي شدم و قرآن می خواندم اما متاسفانه  شهوات و اميال نفساني بر من غلبه كرد و از عبادت و خداپرستي دست كشيدم.
ازمن چاره ای برای درمان این دردش خواست، من هم او را به توبه خالصانه، هم نشینی با انسان های درستکار،  استغفار زياد، بازگشت صادقانه به سوي خدا و دعا و تضرع راهنمایی کردم، وگفتم: يقينا خداوند بخشاینده است و دست کسی  که خالصانه از او می خواهد و با امید بسیار به درگاهش روی آورده را رد نمی کند.

الشیخ کارم السید حامد
مترجم: یونس بشاش