انوار وب: اجمل عازم- رئیس اتحادیه ناشران افغانستان، اعتقاد دارد که ناشران این کشور به چاپ غیرقانونی کتاب‌های چاپ ایران اقدام نمی‌کنند؛ او می گوید این کتاب‌ها در پاکستان چاپ می‌شوند چون در آنجا هزینه کاغذ  و چاپ ارزان‌تر است. رئیس اتحادیه ناشران افغانستان، در گفتگوئی با یکی از رسانه های چاپ تهران مدعی است […]

انوار وب: اجمل عازم- رئیس اتحادیه ناشران افغانستان، اعتقاد دارد که ناشران این کشور به چاپ غیرقانونی کتاب‌های چاپ ایران اقدام نمی‌کنند؛ او می گوید این کتاب‌ها در پاکستان چاپ می‌شوند چون در آنجا هزینه کاغذ  و چاپ ارزان‌تر است.

رئیس اتحادیه ناشران افغانستان، در گفتگوئی با یکی از رسانه های چاپ تهران مدعی است که گرچه نمی توان میزان کتاب‌های ایرانی در افغانستان را تخمین زد، اما می‌توان گفت که ٨٠ درصد کتاب های بازار افغانستان ایرانی هستند.

وی در این مصاحبه افشا می کند که بیشتر این کتاب ها در پاکستان چاپ افست می شوند و به صورت قاچاق به بازارهای کتاب افغانستان راه می یابند. او می گوید روزانه ۵ کامیون کتاب ایرانی، از مرزهای پاکستان وارد افغانستان می‌شود و بدون آنکه سودی عاید ناشران ایرانی و افغان شود، در بازار بفروش می رسند.

اجمل عازم، می گوید که این اتحادیه در تلاش است تا این چرخه را به نفع فعالان رسمی دو کشور برگرداند؛ در این زمینه تفاهم نامه‌ای بقصد ایجاد همکاری های دو کشور تدوین شده است تا به یاری آن بازار کتاب های ایرانی در افغانستان در کنترل ناشران دو طرف قرار گیرد.

در مجله رادیوئی فرهنگ و هنر افغانستان، با دعوت از آقای اجمل عازم- رئیس اتحادیه ناشران افغانستان، با او درباره نوع کتاب هائی که بطور غیرقانونی چاپ و منتشر می شوند گفتگو کرده ایم.

وی همچنین درباره ضرورت ترجمه برخی از کتاب های دانشگاهی به زبان دری و پشتو توضیح می دهد.
انوار وب این نکته را لازم به ذکر می داند که تمام این کتاب ها و یا بخشی عمده آن ها کتب ناشران اهل سنت ایران می باشد.