انوار وب: بازگشت مسجد تاریخی «خورسین» به جامعه اسلامی شهر «پلاودیف» جنجال برانگیز شد.حداقل 120 نفر از هواداران فوتبال بلغارستان که علیه حکم دادگاه برای بازگشت مسجد تاریخی «خورسین» به جامعه اسلامی شهر «پلاودیف» تظاهرات کرده بودند،دستگیر شدند.دبیر کل وزرات کشور بلغارستان اعلام کرد که که این افراد،شهر را به میدان جنگ تبدیل کرده اند […]

انوار وب: بازگشت مسجد تاریخی «خورسین» به جامعه اسلامی شهر «پلاودیف» جنجال برانگیز شد.
حداقل 120 نفر از هواداران فوتبال بلغارستان که علیه حکم دادگاه برای بازگشت مسجد تاریخی «خورسین» به جامعه اسلامی شهر «پلاودیف» تظاهرات کرده بودند،دستگیر شدند.
دبیر کل وزرات کشور بلغارستان اعلام کرد که که این افراد،شهر را به میدان جنگ تبدیل کرده اند و باید با آنها برخورد شود.

وی همچنین شهردار پلاودیف را به خاطر صدور مجوز برای اتحادیه طرفداران فوتبال بلغار با وجود هشدارهایی که داده شده بود،مورد انتقاد قرار داد.
لازاروف با اشاره به اینکه تظاهرکنندگان قصد حمله به کنسلوگری ترکیه در بلغارستان را داشته اند گفت:ما امنیت این مکان را با تدابیر شدید امنیتی تضمین کرده ایم.
حدود دو هزار نفر از بلغارهای افراطی در اعتراض به بازگشت مسجد به«پلاودیف» مقابل دادگاه جمع شده بودند.
احمد احمدف، رییس دفتر امور اسلامی بلغارستان مسئول اصلی بازگشت مسجد 528 ساله به بلغارستان است.
این اقدام بخشی از برنامه بازگشت مستغلات گرفته شده در دوران کمونیستی است.
در دسامبر سال 2013 احمدف گفت که گروه های ملی گرا و نژادپرست نسبت به مسلمانان خارجی و محلی در بلغارستان پرخاشگرتر شده اند.
علت این امر هجوم اخیر مهاجران عرب و آفریقایی به بلغارستان بوده است.
منبع: شبستان