انوار وب: ۵۲درصد ۶۴ هزار حاجي ايراني شركت كننده در حج تمتع سال جاري را بانوان تشكيل دادند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، ۳۲ هزار و ۱۴۸ نفر معادل ۵۲ درصد از حجاج كشورمان شركت كننده در حج تمتع سال جاري را بانوان و ۲۹ هزار و ۵۰۸ نفر معادل ۴۸ درصد ديگر را مردان تشكيل دادند.
همچنين، ۵۷ هزار ۸۸۴ زائر، معادل ۹۶ درصد زائران متاهل و چهار درصد بقيه مجرد بوده‌اند.
بنابراين گزارش، فراواني شغلي حجاج سال جاري عبارت بود از ۴۲ درصد خانه‌دار، ۱۶ درصد شغل آزاد، ۱۵ درصد بازنشسته، ۹ درصد كارمند، ۶ درصد كشاورز و چهار درصد معلم.
از ميان ۶۴ هزار حاجي ايراني امسال دو درصد نيز پزشك و پيراپزشك، يك درصد روحاني و يك درصد بيكار بو‌ده‌اند. بقيه حجاج نيز به ترتيب فراواني زير يك درصد شامل دارندگان مشاغل بازرگاني، استاد دانشگاه، نظامي، مهندس و دانشجو بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، در خصوص تفكيك سني حجاج ايراني حج ۹۲ نيز بايد گفت: شش هزار و ۲۷۹ نفر معادل ۱۰ درصد بالاي ۷۰ سال؛ ۱۲ هزار و ۸۱۲ نفر معادل ۲۱ درصد، بين ۶۰ تا ۶۹ سال؛ ۲۰ هزار و ۸۷۹ نفر معادل ۳۴ درصد، بين ۵۰ تا ۵۹ سال؛ ۱۶ هزار و ۱۳۴ نفر معادل ۲۶ درصد، بين ۴۰ تا ۴۹ سال؛ چهار هزار و۷۳۰ نفر معادل ۸ درصد، بين ۳۰ تا ۳۹ سال؛ ۷۴۹ نفر معادل يك درصد، بين۲۰ تا ۲۹ سال؛ ۳۹ نفر معادل زير يك درصد، بين ۱۰ تا ۱۹ سال و شش حاجي نيز زير ۱۰ سال سن داشته‌اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.