انواروب: در پی بروز بحران بودیست ها مسلمانان را مورد حمله قرار دادند.در این حمله ۵ نفر جان خود را از دست دادند.در بین کشته شده گان یک زن ۹۴ ساله نیز وجود دارد.مهاجمین ده‌ها خانه را به آتش کشیدند.برخی از مسلمانان برای نجات جان خود به همراه خانواده هایشان به جنگل های اطراف پناهنده […]

انواروب: در پی بروز بحران بودیست ها مسلمانان را مورد حمله قرار دادند.در این حمله ۵ نفر جان خود را از دست دادند.
در بین کشته شده گان یک زن ۹۴ ساله نیز وجود دارد.مهاجمین ده‌ها خانه را به آتش کشیدند.برخی از مسلمانان برای نجات جان خود به همراه خانواده هایشان به جنگل های اطراف پناهنده شدند.در این میان رئیس دولت میانمار که متهم به ناکفایتی در پیشگیری از حوادث خشونت بار در این کشور که مسلمانان را مورد هدف قرار می دهد، می گردد،برای نخستین بار از منطقه اکثرا مسلمان نشین آراکان دیدن می کند.
رئیس دولت میانمار با رهبران جوامع مسلمان و بودیست در منطقه دیدار و مذاکره می کند.علیرغم اتخاذ تدابیر امنیتی ادامه حملات در میانمار جلب دقت می کند.حوادث خشونت بار به دیدار رئیس دولت میانمار از منطقه آراکان سایه افکند.
از سوی دیگر سازمان های بین المللی حقوق بشر حکومت میانمار را متهم به عدم اتخاذ تدابیر لازمه در جرایمی که بر علیه مسلمانان ارتکاب می شود و نیز سکوت در قبال تحریکات کیشیش های رادیکال بودیست می کنند.
در حوادث خشونت بار در منطقه آراکان در میانمار از سال ۲۰۱۲ بدین طرف صدها مسلمان جان باخته و بیش از ۱۴۰ هزار مسلمان نیز ناگزیر از ترک خانه و کاشانه خود گردیده است.
منبع: تی آر تی