۱ – به راستي که قلم و آنچه نوشته مي شود و نويسندگان بنا بر آيه شريفه «ن والقلم و ما يسطرون» حرمت و قداست دارند، اما نه هر قلمي و نه هر نوشته اي و نه هر که دست به قلم ببرد. کاملاً روشن و انتظاري به جاست که بر اين باور باشيم که […]

۱ – به راستي که قلم و آنچه نوشته مي شود و نويسندگان بنا بر آيه شريفه «ن والقلم و ما يسطرون» حرمت و قداست دارند، اما نه هر قلمي و نه هر نوشته اي و نه هر که دست به قلم ببرد. کاملاً روشن و انتظاري به جاست که بر اين باور باشيم که هر کسي که دست به قلم مي برد بايد خود او اولين پاسدار و نگاه دارنده حرمت قلم باشد.

درباره آنچه مي نويسد حداقل به قدر ضرورت اطلاعات، آگاهي و بينش داشته باشد و مهم تر اين که بر خامه قلم او نبايد منکر و قبيح، دروغ، تهمت و افترا جاري شود و قطعاً قلم نويسنده صاحب حرمت، نمي تواند چيزي برخلاف دين، مقدسات، باورها و ارزش ها بنويسد.

 ۲ – نويسندگان و فعالان در عرصه رسانه از آن رو که مي خواهند روشني بخش افکار عمومي و به نوعي «چراغ راه» باشند پيش از هر چيز بايد خود را به ايمان و توکل به خدا و تلاش حداکثري براي جلب رضايت الهي، کسب دانش، اطلاعات، ارتقاء قدرت تحليل و توانايي لايه برداري از سطوح پديده ها و واقعيت هاي جامعه و دست يابي به عمق وقايع مجهز کنند.

۳ – نويسنده، روزنامه نگار و خبرنگار متعهد مسلمان متخلق به اخلاق حرفه اي، اعتماد و اطمينان مردم را بعد از رضايت الهي بزرگترين سرمايه خود مي داند. او باور دارد که قلم «امانتي» است که به نمايندگي از افکار عمومي در دستان او به وديعت گذارده شده است. پس نهايت تلاش را براي اين امانتداري خطير انجام مي دهد.

۴ – نويسنده و روزنامه نگار و خبرنگار متعهد و وظيفه شناس مي داند و باور دارد که منافع ملي، وحدت ملي، از جمله مهمترين اصول و ارزش هايي است که بايد در هر شرايطي با فکر و قلم او به بهترين شکل پاس داشته شود.

۵ – نويسندگان و اهل رسانه مي دانند که به لحاظ اهميت و جايگاه، در جهان امروز آن قدر تعيين کننده و تأثيرگذار هستند که رکن چهارم دموکراسي محسوب مي شوند. بر اين اساس «ديده باني»، «نظارت»، «شناخت و پيگيري مشکلات و مطالبات واقعي مردم»، «اطلاع رساني»، «ارتقاء دانش و سطح بينش مردم»، «ارتقاء سواد رسانه اي»، «فراهم آوردن بستر تبادل افکار و تضارب آرا» از جمله مهمترين وظايف رسانه ها و فعالان اين عرصه است.

۶ – قطعاً ديدن و پيدا کردن کاستي ها، پلشتي ها، ناهنجاري ها، قانون شکني ها، کم کاري ها، اشتباهات و تمامي نقاط ضعف موجود در جامعه در سطوح مختلف و در عرصه هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… و تلاش براي حل آن ها از جمله مهمترين وظايف رسانه ها و فعالان اين عرصه است.

۷ – پر واضح است که نقد آگاهانه، دلسوزانه و سازنده از آنجا که يکي از ابزار مهم اصلاح برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها است از جمله مهمترين وظايف اهل رسانه است.

۸ – ارائه تفسيرها و تحليل هاي عميق و مبتني بر واقعيت ها وظيفه ديگر اهل رسانه است که اين مهم نيازمند اطلاعات، بينش، همه جانبه نگري، عمق نگري، قدرت تحليل و قلم توانمند و تأثيرگذار است.

۹ – ايجاد فضاي اميدواري، اميد به آينده، فردايي بهتر البته با ارائه تحليل هاي واقعي و مبتني بر واقعيت وظيفه ديگر اهل رسانه است.

۱۰ – يقه چاک دادن و سينه سپر کردن براي دفاع از آزادي بيان و حقوق و مطالبات واقعي مردم، رشد و توسعه پايدار و همه جانبه کشور وظيفه مهم اهل رسانه است.

۱۱ – پاسخگو کردن و به چالش کشيدن مسئولان در سطوح مختلف و در عرصه هاي گوناگون وظيفه خطير اهل رسانه است.

۱۲ – مسلماً مشکلات خرد و کلان بسياري در کشور و در جهان به خاطر پيگيري هاي رسانه ها حل شده است که به راحتي مي توان چند جلد کتاب درباره مشکلاتي که به واسطه پيگيري رسانه ها در کشورمان حل شده است نوشت.

۱۳ – ايجاد پل ارتباطي مستحکم و مطمئن بين مردم و مسئولان نيزاز وظايف مهم اهل رسانه است. حال که بخشي از کارکردها و وظايف رسانه ها و شاغلان اين عرصه شماره شد به جرأت هر چه تمام تر مي توان نوشت که نويسنده و قلم صاحب حرمت، براي «خوش آمد» اين و آن نمي نويسد و هيچ نويسنده و صاحب قلم مومن، متعهد و صاحب وجداني «قلم فروشي» نمي کند.

کورش شجاعی
روزنامه خراسان