▪️ باعث مغفرت گناهان شخصی نزد رسول‌خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- آمد و گفت: ای پیامبرخدا! من مرتکب گناه بزرگی شده‌ام آیا امکان توبه برایم وجود دارد؟ نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- پرسیدند: آیا مادرت زنده است؟ آن شخص پاسخ داد: .نه. رسول‌خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- پرسیدند آیا خاله‌ات زنده است؟ […]

▪️ باعث مغفرت گناهان
شخصی نزد رسول‌خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- آمد و گفت: ای پیامبرخدا! من مرتکب گناه بزرگی شده‌ام آیا امکان توبه برایم وجود دارد؟ نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- پرسیدند: آیا مادرت زنده است؟ آن شخص پاسخ داد: .نه. رسول‌خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- پرسیدند آیا خاله‌ات زنده است؟ آن فرد گفت: بله. پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: به او نیکی کن.

▫️ بدست آوردن محبت خدا
پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند : الله متعال ارشاد کرده است: لازم شد محبت من برای کسانی که بخاطر من با هم محبت می‌کنند و لازم شد محبت من برای کسانی که بخاطر من با هم ارتباط دارند.

▪️ آبادانی زمین
در روایاتی پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده‌اند: صله‌ی رحم و اخلاق نیکو و همنشینی مسالمت‌آمیز باعث آبادانی سرزمین و زیادی عمر می‌گردد.

▫️ دور کردن مرگ بد:
نبی‌رحمت -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: کسی که دوست دارد، عمرش زیاد شود و رزق و روز‌ی‌اش افزون گردد و مرگ بد از او دور شود، از خدا بترسد و صله‌ی رحم را بجا بیاورد.

▪️ بهترین اخلاق
نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در روایتی به حضرت عقبه-رضی الله عنه- فرمودند: آیا تورا از بهترین اخلاق اهل دنیا و آخرت باخبر سازم؟ کسی که با تو قطع رابطه کرده تو با او پیوند داشته باش، و بده، به کسی تو را محروم نموده و و از کسی که به تو ظلم کرده، درگذر و آگاه باش کسی که می‌خواهد عمرش طولانی شود و روزی‌اش زیاد گردد، صله رحم را بجا بیاورد.

▫️ بدست آوردن والاترین جایگاه
پیامبر اکرم-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده‌اند: دنیا برای چهار نفر است: شخصی که خداوند بدو مال و علم عطا کرده و او در مورد آن از خدا می‌ترسد و رابطه خویشاوندی‌اش را بجا می‌آورد و می‌داند که خداوند در این حق دارد، این والاترین جایگاه است. و دیگری فردی است که خداوند بدو علم داده اما مالی عطا نکرده است و او با نیت صادقانه‌ی خودش می‌گوید: اگر من مالی می‌داشتم مثل فلان شخص کار(خوبی) می‌کردم. با او بر اساس نیتش برخورد می‌شود و پاداش هر دوی‌شان مساوی است. و دیگری فردی است که خداوند بدو مال عطا کرده اما علمی ندارد و در خرج کردن آن از خدا نمی‌ترسد، و نمی‌داند که خداوند نسبت بدان حقی دارد و صله رحم را بجا نمی‌آورد و این پلیدترین جایگاه است و دیگری فردی می‌باشد که خداوند به او نه مال داده و نه علم و با خودش می‌گوید: اگر من مال می‌داشتم مثل فلانی (فسق و فجور) می‌کردم. با او طبق نیتش معامله می‌شود و گناه هر دوی‌شان همسان است.

▪️ شفاعت صله رحم
هر صله رحم روز قیامت می‌آید و جلوی صاحبش می ایستد و اگر آن را برجای داشته به نفع او شهادت می‌دهد و اگر آن را قطع کرده بر علیه او گواهی می‌دهد.

▫️ باعث عبور آسان از پل صراط
در حدیثی نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرموده‌اند که امانت و صله رحم دو طرف پل صراط می‌ایستند.