▪️ اجتناب از همنشینی با افراد نادان علی بن حسن-رحمه الله- به فرزندش چنین گفت: ای فرزندم! مبادا با انسان فاسق و نادان همنشینی کنی چرا که تو را به یک لقمه نان و یا حتی کمتر از آن می‌فروشد. ▫️ همنشینی با دانشمندان حضرت جعفرباقر-رضی الله عنه- به فرزندش گفت: ای فرزندم! هر کس […]

▪️ اجتناب از همنشینی با افراد نادان
علی بن حسن-رحمه الله- به فرزندش چنین گفت: ای فرزندم! مبادا با انسان فاسق و نادان همنشینی کنی چرا که تو را به یک لقمه نان و یا حتی کمتر از آن می‌فروشد.

▫️ همنشینی با دانشمندان
حضرت جعفرباقر-رضی الله عنه- به فرزندش گفت: ای فرزندم! هر کس که با انسان‌های آگاه و دانشمند همنشینی نماید، صاحب شوکت وو احترام می گردد.

▪️ حفظ اسرار
حضرت انس بن مالک-رضی الله عنه- می گوید: روزی پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- مرا برای انجام کاری فرستادند، وقتی نزد خانواده‌ام رفتم، مادرم پرسید: فرزندم! امروز تو را ندیدم کجا رفته بودی؟
گفتم: پیامبر خدا -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- مرا برای انجام کاری به جایی فرستاده بودند.مادرم پرسید: چه کاری بود؟ به مادرم گفت: این یک راز است. مادرم گفت: رازهای پیامبر خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- را نگهداری کن. من هم رازهای پیامبر خدا-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- را به کسی بازگو نمی‌کردم.

▫️ عفو و بخشش
خلیفه منصور به فرزندش مهدی گفت: ای فرزندم! سزاوارترین مردم به بخشیدن و انتقام نگرفتن کسانی هستند که قدرت بیشتر بر انتقام گرفتن را دارند و کم‌عقل‌ترین مردم کسانی‌اند که بر زیردستان خود ستم می کنند.

▪️ گمان نیک داشتن
عبدالعزیر بن عمر-رحمه الله- به فرزندش گفت: ای فرزندم! هرگاه سخن ناشایستی از یک مسلمان شنیدی تا جایی که امکان گمان نیک داشت، آن را حمل بر بدی نکن.

▫️ دوری از طمع
حضرت سعد بن ابی وقاص-رضی الله عنه- خطاب به فرزندش گفت: فرزندم! از طمع و حرص دوری کن چرا که در صورت حریص بودن همیشه فقیر هستی و از مردم ناامید باش که در این صورت همیشه غنی هستی.

▪️ افرادی که باید خودشان را ملامت کنند
حضرت احنف-رحمه الله- به فرزندش گفت:
چند نفر هستند که اگر به آنها بی‌حرمتی شد، فقط خودشان را ملامت کنند، کسی که بی‌خبر به مهمانی برود، کسی که نسبت به خانواده‌اش کم کاری کند، و زیادی آسان‌گیری نماید، فردی که در مجلس به جایی بنشیند، که در شأن او نیست و یا دخالت کردن در بین دو نفر که با هم بصورت خصوصی صحبت می‌کنند و کسی که از آدم خسیس، چیزی بخواهد.