انواروب: کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و سوئیس در سال ۲۰۱۴ مقابله با رشد مسلمانان و پذیرش مهاجران از کشورهای اسلامی را در دستور کار قرار داده اند.به گزارش شبستان، اعمال اسلام هراسی در فرانسه در سال 2013 با رشد 11.3 درصد روبرو بوده است، سازمان ملی نظارت اسلام هراسی این کشور با بیان این مطلب […]

انواروب: کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و سوئیس در سال ۲۰۱۴ مقابله با رشد مسلمانان و پذیرش مهاجران از کشورهای اسلامی را در دستور کار قرار داده اند.
به گزارش شبستان، اعمال اسلام هراسی در فرانسه در سال 2013 با رشد 11.3 درصد روبرو بوده است، سازمان ملی نظارت اسلام هراسی این کشور با بیان این مطلب هشدار داد که این آمار پائین تر از میزان واقعی آن است چرا که بسیاری اعمال اسلام هراسی به مسندهای مربوطه گزارش نمی شوند.

عبدالله ذکری، رئیس سازمان نظارت بر اسلام هراسی اظهار داشت: بسیاری از افرادی که مورد اعمال اسلام هراسی قرار می گیرند از ترس ادامه این تعرض ها طرح شکایت نمی کنند و همین امر باعث نگرانی و ازدست رفتن آمار دقیق اس.
ثبت 469 نوع عمل ضد اسلامی نشان می دهد که در سال 2013 اعمال اسلام هراسی نسبت به سال 2011 رشد 57 درصدی داشته است.
براساس این گزارش، مقابله با ساخت مناره در سوئیس و بلژیک یکی از بزرگترین دغدغه های مسلمانان در سال 2014 است.
جالب است بدانیم، تلاش های دولت های کشورهای اروپایی فرانسه زبان برای مقابله با رشد مسلمانان و عدم پذیرش مهاجر از کشور های اسلامی خطر عمده ای است که دنیای اسلام را در سال 2014 تهدید می کند.