انواروب: مدیر شرکت الراعیه که مسئول برگزاری نمایشگاه قرآنها خطی و تاریخی در واشنگتن می باشد گفت: امروزه با مشکلات متعددی روبرو هستیم و سعی می شود تا چهره ناشایستی از اسلام که دین صلح ودوستی ست، معرفی شود. يلدريم علي كوش نائب رئیس شرکت کوش القابضه گفت: اسلام دین صلح و گذشت هست و […]

انواروب: مدیر شرکت الراعیه که مسئول برگزاری نمایشگاه قرآنها خطی و تاریخی در واشنگتن می باشد گفت: امروزه با مشکلات متعددی روبرو هستیم و سعی می شود تا چهره ناشایستی از اسلام که دین صلح ودوستی ست، معرفی شود.

يلدريم علي كوش نائب رئیس شرکت کوش القابضه گفت: اسلام دین صلح و گذشت هست و آنچه از اسلام نشان داده می شود تطابقی با حقیقت آن ندارد، و ما به تندروها این اجازه را نمی دهیم تا دین ما را به عنون بازیچه برای خود قرار دهند.

این نمایشگاه در روز پنج شنبه گشوده شده و بیش از 60 نسخه قرآنی زیبا در آن به نمایش گذاشته شده و علاوه بر دولت های عربی نمایندگانی از ترکیه، ایرن و افغانستان نیز حضور دارند.
منبع: مفکره الاسلام (با تلخیص)