بدينوسيله به اطلاع علاقه مندان به علوم قرآني ميرساند:  حوزه علميه انوارالعلوم خيرآباد ـ تايباد در نظر دارد، در تعطيلات تابستان امسال دوره تفسير قرآن كريم توسط استاد مفتي عبدالاحد حنفي برگزار نمايد.   علاقه مندان مي توانند از هم اكنون جهت شركت در اين دوره ثبت نام نمايند. اين كلاس ها همه روزه در […]

بدينوسيله به اطلاع علاقه مندان به علوم قرآني ميرساند:

 حوزه علميه انوارالعلوم خيرآباد ـ تايباد در نظر دارد، در تعطيلات تابستان امسال دوره تفسير قرآن كريم توسط استاد مفتي عبدالاحد حنفي برگزار نمايد.

 

علاقه مندان مي توانند از هم اكنون جهت شركت در اين دوره ثبت نام نمايند.

اين كلاس ها همه روزه در شيفت صبح برگزار مي گردد و شركت براي عموم (برادران و خواهران) آزاد است.

لازم به يادآوريست، برادران شركت كننده به صورت شبانه روزي در حوزه اسكان داده مي شوند ، اما برنامه اي براي اسكان شبانه خواهران در نظر گرفته نشده است.

 

زمان آغاز كلاس ها:

 دوشنبه 4 شوال 1436 مطابق با 29 تير ماه 1394 لغايت 29 مرداد 1394

مكان برگزاري:

حوزه علميه انوارالعلوم خيرآباد

 

متقاضیان مي توانند جهت ثبت نام، از هم اكنون

با شماره تلفن 54663015(051)تماس حاصل نمايند.