انواروب: بسیاری از مسلمانان آلمان در روز وحدت مجدد این کشور که با جشن و سرور برگزار شد درهای مساجد را به روی غیرمسلمانان گشودند.به گزارش تنا، در روز گشوده شدن درهای مساجد آلمان که بطور سنتی در سوم اکتبر مصادف با روز وحدت آلمان، برگزار می شود، پیروان دین اسلام در سراسر آلمان، درهای […]

 انواروب: بسیاری از مسلمانان آلمان در روز وحدت مجدد این کشور که با جشن و سرور برگزار شد درهای مساجد را به روی غیرمسلمانان گشودند.
به گزارش تنا، در روز گشوده شدن درهای مساجد آلمان که بطور سنتی در سوم اکتبر مصادف با روز وحدت آلمان، برگزار می شود، پیروان دین اسلام در سراسر آلمان، درهای مساجد را به روی علاقه مندان غیر مسلمان باز می کنند.
امسال دهها هزار نفر از این پیشنهاد استقبال کردند و با بازدید از بیش از یکهزار مسجد در آلمان با دین اسلام بیشتر آشنا شدند.
به گزارش شبکه تلویزیونی دویچه وله ، بیش از یکهزار مسجد در سرتاسر آلمان با گشودن درهای خود به روی بازدید کنندگان غیرمسلمان امکان بحث و گفتگو با آنها را درباره مسائل مختلف فراهم کردند.
مضمون روز درهای باز امسال در آلمان “محافظت از محیط زیست” بود.